English
תחומי עיסוק
 

בית המשפט העליון קבע: ניתן לאכוף בישראל פסקי דין שניתנו על ידי בתי משפט בסין

24 בינואר, 2018

בפסק דין תקדימי שניתן לאחרונה, הכיר בית המשפט העליון בפסק דין של בית משפט סיני כאכיף. פסק הדין עסק בסכסוך חוזי בין חברה סינית ובין קבלן ישראלי, שבמסגרתו בית משפט בסין חייב את הנתבע הישראלי לשלם סכום כסף נכבד לחברה הסינית. בית המשפט העליון פסק כי התנאים להכרה בפסק דין זר שקבועים בחוק אכיפת פסקי חוץ, התשי"ח-1958, מתקיימים בענייננו. בתוך כך נקבע כי מתקיימת גם "דרישת ההדדיות", שפירושה הכרה מקבילה של בתי המשפט בסין בפסקי דין ישראלים. זאת, על אף שלא הוכח כי בית משפט סיני אכן הכיר אי פעם בפסק דין ישראלי כאכיף. בית המשפט העליון הסתפק בפוטנציאל להכרה כזו, וציין כי הדבר נובע בין היתר מהצורך בחיזוק תחושת הוודאות בהתקשרויות עסקיות בין גורמים מישראל ומסין. בכך סלל בית המשפט העליון את הדרך להכרה הדדית של פסקי דין נוספים בשתי המדינות.

למאמר המלא באנגלית

ערן ברקת
עורך דין, שותף בכיר
ערן ברקת
ערן ברקת הינו שותף בכיר
בגילת, ברקת ושות'
רייצ'ל לו
עורכת פטנטים סינית
רייצ'ל לו
רייצ'ל לו הינה עורכת פטנטים סינית בריינהולד כהן ושותפיו
גיל דגן
מתמחה לעריכת דין
גיל דגן
גיל דגן הינו מתמחה לעריכת דין בגילת, ברקת ושות'


אין במידע הכלול בניוזלטרים אלו כדי להוות ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא, ובכלל זה ייעוץ משפטי, או תחליף לייעוץ כאמור, ואין להסתמך עליו בעת קבלתה של כל החלטה מכל סוג שהוא.

לקבלת הניוזלטר שלנו אנא הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם: