English
תחומי עיסוק
 

זה עתה פורסם: מחקר אמפירי של משרד הפטנטים ביחס להליכי התנגדות למתן פטנט בישראל

22 בינואר, 2017

Latest News Concept on Red Puzzle.בינואר 2017 משרד הפטנטים פרסם תוצאות של מחקר אמפירי אותו ערך במהלך השנה שעברה לגבי הליכי התנגדות למתן פטנט. במסגרת המחקר, נותחו 135 תיקי התנגדויות שבאו לכלל סיום במהלך השנים 2013 – 2015, בהקשרם נבדקו פרמטרים שונים (משך הליכי התנגדות, תוצאות הליכי ההתנגדות, הליכי ביניים שננקטים במסגרת התנגדויות, ועוד). תוצאות המחקר, הזמינות כעת לציבור – עליהן אנו מדווחים בחוזר זה – מספקות בין היתר, תובנות לגבי: (א) התועלת שבשימוש בהליכי התנגדות ככלי סינון של בקשות לפטנט שאינן כשירות לפטנט; (ב) שימוש לרעה בהליכי התנגדות על ידי צדדים שלישיים. בעקבות תוצאות המחקר, פרסם משרד המשפטים קול קורא לבחינת שיטת ההתנגדויות בישראל.

למאמר המלא באנגלית

ערן ברקת
עורך דין, שותף בכיר
ערן ברקת
ערן ברקת הינו שותף בכיר
בגילת, ברקת ושות'
חן בן דורי - אלקן
עורכת דין, שותפה
חן בן דורי - אלקן
חן בן דורי- אלקן הינה שותפה בגילת, ברקת ושות'


אין במידע הכלול בניוזלטרים אלו כדי להוות ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא, ובכלל זה ייעוץ משפטי, או תחליף לייעוץ כאמור, ואין להסתמך עליו בעת קבלתה של כל החלטה מכל סוג שהוא.

לקבלת הניוזלטר שלנו אנא הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך: