אוקטובר 6, 2016

דחייה של שנה לשם בצוע התאמות נגישות באתרי אינטרנט

אורית גונן, שותפה
אורית גונן

שותפה

גילת ברקת ושות׳
קובי קסולין, עורך דין
קובי קסולין

עורך דין

גילת ברקת ושות׳

בהמשך לניוזלטר אשר פורסם באתר, ביום 29 באוגוסט 2016, אודות כניסת תקנות הנגישות של אתרי אינטרנט לתוקף בחודש אוקטובר 2016, ובהמשך לדיווח לפיו נשקלת דחיית המועד לכניסת התקנות לתוקף, נעדכן כי במליאת ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת הוחלט על דחייה של שנה, קרי – עד ליום 26 לאוקטובר 2017, לכניסת תקנות הנגישות לתוקפן, עבור אתרים קיימים בלבד להשלמת תהליך ההנגשה. 

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו