פברואר 4, 2020

הברקזיט כאן – בריטניה פרשה מהאיחוד האירופי ב-31 בינואר 2020 – כיצד ישפיע הדבר על זכויות הקניין הרוחני?

רונית ברזיק-סופר, שותפה בכירה, ראש מחלקת סימני מסחר
רונית ברזיק-סופר

שותפה בכירה, ראש מחלקת סימני מסחר

ריינהולד כהן ושות׳
דימה ליטווק, שותף
דימה ליטווק

שותף

ריינהולד כהן ושות׳

לפני מספר ימים, 29 בינואר, 2020, הפרלמנט האירופי אישר את תנאי חוק הסכם הפרישה שהתקבל עוד קודם לכן על ידי הפרלמנט הבריטי. לפיכך, ב-31 בינואר, 2020 בריטניה עזבה את האיחוד האירופי לאחר חברות באיחוד של למעלה מ- 40 שנה.

הסכם הפרישה קבע כי גם אם בריטניה כבר לא חברה באיחוד האירופי, תחול תקופת מעבר, החל ממועד היציאה (1 בפברואר, 2020) ועד לתאריך ה-31 בדצמבר, 2020.

במהלך תקופת המעבר, בריטניה תמשיך למלא אחר כללי האיחוד האירופי, מרבית החקיקה של האיחוד האירופי תמשיך לחול ותיושם על ידי בתי המשפט בבריטניה ובמידה רבה השינוי טרם יורגש. גם מבחינת ההגנה על זכויות הקנין הרוחני, במהלך תקופת המעבר לא יחול שינוי. ואולם, בריטניה כבר לא תהא זכאית לקחת חלק בבחירות, בקבלת החלטות ובקביעת מדיניות במוסדות האיחוד האירופי. במהלך תקופת המעבר, האיחוד האירופי ובריטניה ינהלו משא ומתן בנוגע להסכם סחר חדש.

מבחינת זכויות קניין הרוחני, המצב יהיה כדלהלן:

1. פטנטים

פטנטים אירופיים

משרד הפטנטים האירופי, הינו גוף שאינו קשור לאיחוד האירופי, והוא כולל 38 מדינות הפועלות תחת אמנת הפטנטים האירופית (European Patent Convention) המאפשרת קבלת פטנט אירופי שיכול להיות מאושרר בכל אחת ממדינות אלה. מתוך 38 המדינות, 10 מדינות אינן חברות האיחוד האירופי, ועקב הסכם הפרישה, בריטניה הופכת להיות המדינה ה-11 ברשימה זו. יש לציין כי אמנת הפטנטים האירופאית אינה מבדילה בין מדינות חברות באיחוד האירופי לאלו שאינן.

על כן, כפי שמשרד הפטנטים האירופי (EPO) הבהיר בהודעתו מיום 29 בינואר, 2020, להסכם הפרישה אין כל השפעה על כל התהליכים הפרוצדורליים הקשורים לבריטניה במסגרת אמנת הפטנטים האירופית. בפרט, מבקשים יוכלו לקבל פטנט בריטי דרך משרד הפטנטים האירופא, פטנטים חתומים שהתקבלו דרך משרד הפטנטים האירופי ימשיכו להיות תקפים ועורכי פטנטים בריטים יוכלו לקבל רישיון לעריכת פטנטים מטעם משרד הפטנטים האירופי.

הפטנט האירופי האחיד ובית הדין המאוחד לפטנטים (UPC)

מערכת הפטנטים האירופית האחידה ובית הדין המאוחד לפטנטים טרם אושררו, ונראה כי הסבירות שבריטניה לא תהיה חלק מהם נמוכה. אולם, עד כה, ממשלת בריטניה טרם התייחסה לסוגיה זו, והיא אמורה להתבהר במהלך השנה הקרובה.

צו להארכת תקופת ההגנה (SPC)

מאחר שצווים להארכת תקופת ההגנה של פטנטים הם זכויות לאומיות שמקורן בתקנות האיחוד האירופי, הצווים להארכת תקופת ההגנה שיינתנו עד סוף תקופת המעבר ימשיכו להיות בתוקף.

לבריטניה יש כוונה לשמור על המשטר הקיים בנוגע לצווים להארכת תקופת ההגנה של פטנטים, תוך  ביצוע שינויים קלים או ללא ביצוע שינויים כלל.

2. סימני מסחר של האיחוד האירופי (EUTM) ועיצובים (מדגמים) של האיחוד האירופי (CD)

לבעלי סימני מסחר של האיחוד האירופי ועיצובים של האיחוד האירופי אשר אושרו ופורסמו לפני תום תקופת המעבר (31 בדצמבר, 2020) יינתנו רישומים מקבילים בבריטניה באופן אוטומטי.

גם לבעלי רישומים בינלאומיים תחת פרוטוקול מדריד (סימני מסחר) ותחת הסכם האג (עיצובים) בסוף תקופת המעבר (31 בדצמבר, 2020) יינתנו רישומים מקבילים בבריטניה באופן אוטומטי.

בעלי בקשות שימצאו בהליך בחינה או בעלי רישומים של סימני מסחר או של עיצובים של האיחוד האירופי שלא פורסמו בסוף תקופת המעבר (31 בדצמבר, 2020), יוכלו להגיש בקשת המרה לבקשה מקבילה בבריטניה בתוך תקופה של 9 חודשים הנספרת מסוף תקופת המעבר (31 בדצמבר, 2020).

3. זכויות בעיצובים לא רשומים של האיחוד האירופי

כל הזכויות בעיצובים לא רשומים של האיחוד האירופי שיהיו קיימות בסוף תקופת המעבר (31 בדצמבר, 2020) יוכרו באופן אוטומטי בבריטניה למשך שאר תקופת ההגנה.

4. מיצוי זכויות

עד תום תקופת המעבר (31 דצמבר, 2020) לא יחול שינוי בכללים הנוכחיים בנושא מיצוי זכויות קניין רוחני, כלומר, סחורות המוצעות למכירה על ידי בעל הזכות או בהסכמתו, באזור הכלכלה האירופי (EEA), יורשו לנוע אל תוך בריטניה ומחוץ לה; והפוך: סחורות המוצעות למכירה על ידי בעל הזכות או בהסכמתו, בבריטניה, יורשו לנוע אל תוך אזור הכלכלה האירופי (EEA), ומחוץ לו.

לאחר תקופת המעבר (31 בדצמבר,2020), המצב יהיה תלוי בהסכם הסחר שלגביו ינוהל משא ומתן בין האיחוד האירופי ובין בריטניה לפני סיום תקופת המעבר.

בתחילה (עד לגיבוש ההסכם), בריטניה תמשיך להכיר, באופן חד צדדי, במשטר מיצוי הזכויות של אזור הכלכלה האירופי לאחר תקופת המעבר. עם זאת, לפחות בתחילה (עד לגיבוש ההסכם) נראה שבעלי זכויות בקניין רוחני באזור הכלכלה האירופי יוכלו למנוע יבוא של סחורות המוצעות בשוק בבריטניה אל תוך אזור הכלכלה האירופי.

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

הירשמו לניוזלטר שלנו