אוגוסט 16, 2015

כניסתו לתוקף של ביטול פטור מתחולת חוק ההגבלים העסקיים על הסכמי בלעדיות הדדיים והודעת הממונה על דחיית תחילתן של פעולות האכיפה

אורית גונן, שותפה
אורית גונן

שותפה

גילת ברקת ושות׳
ערן ברקת, שותף, ראש המחלקה המשפטית
ערן ברקת

שותף, ראש המחלקה המשפטית

גילת ברקת ושות׳

שותף מנהל

קבוצת ריינהולד כהן
דוד גילת, שותף, ראש המחלקה המשפטית
דוד גילת

שותף, ראש המחלקה המשפטית

גילת ברקת ושות׳

תיקון מס' 16 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 ("החוק") ייכנס לתוקפו ביום 25 באוגוסט 2015, מועד בו יבוטל הפטור אשר הוענק על ידי החוק על הסכמי בלעדיות הדדיים בתוום ההפצה בהתאם לסעיף 3(6) לחוק.

בעקבות פרסום התיקון האמור, בחודש נובמבר 2014, בוצע מספר רב של פניות אל הממונה על ההגבלים העסקיים ("הממונה") בעקבותיהן פרסם הממונה הודעה בדבר דחיית מועד תחילת האכיפה של הוראות החוק על הסכמי בלעדיות הדדיים בתחום ההפצה בכפוף לעמידת הצדדים בתנאים מסוימים עד ליום 25 בפברואר 2016. 1

למאמר המלא באנגלית

1 ראה: https://www.antitrust.gov.il/subject/103/item/33738.aspx.

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו