אוקטובר 1, 2012

משרדי הפטנטים בישראל ובארה"ב מאריכים ומרחיבים את תוכנית ה- Patent Prosecution Highway. התוכנית תקפה עתה גם לגבי בקשות PCT אשר נבחנות על ידי אחד ממשרדי הפטנטים

ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר), שותף בכיר
ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר)

שותף בכיר

ריינהולד כהן ושות׳

תוכנית ה – (Patent Prosecution Highway ,(PPH, שבין משרד הפטנטים הישראלי לאמריקאי הוארכה והורחבה בתוקף מה-1 באוגוסט 2012 והיא כוללת כעת גם בקשות PCT, אשר נבחנו על ידי שני משרדי הפטנטים בתפקידם כרשות בוחנת בינלאומית.

 

ב-1 ביולי 2011 משרד הפטנטים הישראלי ומשרד הפטנטים האמריקאי חתמו על הסכם לתוכנית PPH זמנית במסגרתה ניתן להסתמך על תוצאות בחינה חיוביות של בקשת פטנט באחד משני המשרדים כבסיס למתן של מעמד מועדף לבקשת פטנט מקבילה, אשר נבחנת על ידי המשרד האחר1.   מעמד מועדף כזה כולל בחינת הבקשה מחוץ לתור והסתמכות אפשרית על תוצאות בחינה מהמשרד האחר. התוכנית הזמנית הזו הייתה בראשיתה תקפה למשך שנה אחת ובהמשך הפכה לקבועה.

בתחילה, תוכנית ה- PPH התייחסה רק לבחינה של בקשות פטנט לאומיות. עם הפיכתה של ישראל לרשות מחפשת ובוחנת במסגרת PCT, נסללה הדרך להרחבת שיתוף הפעולה בתוכניות PPH נוספות. כך, החל מה- 1 באוגוסט 2012, תוכנית ה- PPH הוארכה ואף הורחבה גם לבקשות PCT, אשר נבחנות ע"י אחד המשרדים הללו בתפקידם כרשות המחפשת והבוחנת הבינ"ל. אשר על כן, מסקנה חיובית באשר לכשירות לפטנט (דהיינו קביעה, שלפחות תביעה אחת בבקשה, היא כשירת פטנט) בבחינה, שנערכה ע"י משרד הפטנטים הישראלי, יכולה להוות בסיס להתקדמות במסלול ה- PPH בארה"ב; וכמובן שהדברים יפים לקביעה כאמור הנעשית על-ידי משרד הפטנטים האמריקאי, אשר יהא  בכוחה להוות בסיס להאצת בחינה בישראל על בסיס תכנית ה-PPH.

 

ההארכה וההרחבה של תוכנית ה- PPH הזמנית בין שני משרדי הפטנטים, וכן גם קיומה של תוכנית  PPH בין משרד הפטנטים הישראלי לזה היפני, הינם, בין היתר, עדות להכרה באיכות הבחינה של משרד הפטנטים הישראלי.

תוכנית ה-PCT-PPH בין משרד הפטנטים האמריקאי לישראלי עדיין מוגדרת כתוכנית זמנית והיה ולא תוארך היא תסתיים ב- 31 ביולי 2013.

החשיבות המסחרית של פטנט בארה"ב והעובדה שברגיל בקשות לפטנט בארה"ב מגיעות לבחינה רק מספר שנים לאחר הגשתן, מהווות מניע חשוב לשימוש במסלול ה- PPH בארה"ב למטרה של האצת הבחינה. יש, אם כן, הגיון לפעול לבחינה מוקדמת של בקשה לפטנט בישראל דרך הגשה ראשונה (למטרות קביעת דין קדימה) של בקשה לפטנט בישראל תוך הגשת בקשה לבחינה מיידית שלה (במסגרת המסלול המואץ המיוחד שמאפשר משרד הפטנטים הישראלי לבקשות פטנט כאלה2) או דרך בחירה של משרד הפטנטים הישראלי כרשות מחפשת ובוחנת בינלאומית של בקשות3PCT.   

 

1 ר' מידעון ריינהולד כהן אשר פורסם בחודש יולי 2011 תחת הכותר  "ישראל – ארה"ב: Patent Prosecution Highway  – אופציות חדשות למגישי פטנטים בישראל ובארה"ב".
2 ר' מידעון יולי 2011 אשר הוזכר לעיל.
3 בשלב זה בחירה כזו אפשרית רק למבקשים ישראלים. בשלב מאוחר יותר היא תפתח לכל.

 

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו