אפריל 2, 2020

מתאימים את הפרוצדורה האזרחית למשבר הקורונה

אורית גונן, שותפה
אורית גונן

שותפה

גילת ברקת ושות׳
אלכסנדרה כהן, עורכת דין
אלכסנדרה כהן

עורכת דין

גילת ברקת ושות׳

ביום 30 במרץ 2020, חתם שר המשפטים על הוראה אשר נועדה להתאים את הוראות תקנות סדר הדין האזרחי בכל הנוגע להמצאת כתבי בי-דין. על פי הוראת השעה הותרה מסירתם של כתבי בי-דין לכתובת דוא"ל.

על פי הוראת השעה, אשר תעמוד בתוקף החל מיום פרסומה ועד ל-1 ביולי 2020, ניתן יהיה להמציא כתבי בי-דין לכתובת דוא"ל של בעל דין או של בא כוחו, גם אם כתובת זו לא נמסרה על ידי הנמען לבית המשפט לצורך ביצוע המצאה כנדרש כיום.

הוראת השעה כוללת רשימה של סוגי כתובות דוא"ל אליהן ניתן לבצע את ההמצאה:

  1. הכתובת שבכתב בי–הדין שהגיש הנמען לבית המשפט באותה תובענה;
  2. הכתובת שבנייר המכתבים המשרדי של הנמען;
  3. הכתובת שבאתר האינטרנט של הנמען;
  4. הכתובת שמסר לו הנמען.

עוד נקבע בהוראת השעה כי על מנת שיראו בהמצאה לכתובת דוא"ל כמסירה אישית לנמען ביום המשלוח, יש לוודא את קבלת הודעת הדוא"ל אצל הנמען, בין אם באמצעות קבלת אישור בכתב ובין אם באמצעות שיחה טלפונית. אם התקבל אישור טלפוני, יש לערוך על כך תרשומת, אשר תכלול את פרטי כתב בי-הדין, זמן השיחה ושמו של האדם שמסר את האישור.

כמו כן, הוחל עקרון הדדיות, ולכן על המבקש להמציא כתב בי-דין בדוא"ל לציין את כתובת הדוא"ל שבאמצעותה ניתן יהיה להמציא לו כתבי בי-דין. חשוב לציין כי ללא הסכמתו בכתב של הנמען אין אפשרות להמציא בדוא"ל כתב בי-דין ראשון (כגון כתב תביעה).

לבסוף, יש לזכור כי המועדים להמצאה בדוא"ל נותרו על כנם – כתב בי-דין שנשלח אחרי השעה 17:00 בימים א' עד ה' בשבוע או ביום ו' או ביום מנוחה יראו אותו כאילו נשלח ביום החול שלאחריו.

הוראת השעה ממחישה את חשיבותה של הגמישות בימים מאתגרים אלו, בתקווה שלא יהיה צורך להאריך את תוקפה מעבר ליום 1 ביולי 2020.

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו