מרץ 3, 2015

נחתם הסכם פשרה בנוגע לבעלות ולזכויות השימוש ב"יומני גבע" ההיסטוריים

רקפת פלד, שותפה
רקפת פלד

שותפה

גילת ברקת ושות׳

מחלוקת ארוכת שנים שעסקה בשאלה מי הם בעלי זכויות היוצרים ב"יומני גבע", הסתיימה בפשרה.

"יומני גבע" הנם יומני חדשות היסטוריים משנות השישים הכוללים כ-500 סרטי וידאו אשר הוקרנו בעיקר בבתי הקולנוע כקדימונים לסרטים עלילתיים.

לאחר ניהולה של התדיינות משפטית במשך למעלה מעשור, במסגרתה היה אף חשש להפחתת הנגשת השימוש ביומנים לציבור הרחב, הגיעו הצדדים להסכמה ביום 20 בנובמבר, 2014, אשר קיבלה את אישורו של בית המשפט, לפיה חברת "ברקי" (להלן: "ברקי") היא בעלת זכות היוצרים הבלעדית ביומנים וכי לאולפנים המאוחדים ולאולפני הרצליה נתונה זכות ההחזקה והשימוש בהם כנגד מתן תמורה בידי ברקי. בנוסף, נקבע מנגנון לשימוש עתידי ביומנים ולשימורם כנגד מתן תמורה כספית בידי בעלת הזכויות, והובטחה הנגשתם וזמינותם של היומנים לכלל הציבור.

בין הצדדים ניטשה מחלוקת למן שנת 2002 אשר נגעה לשאלה מי הוא בעל זכויות היוצרים ביומנים אלה, מי בעל זכויות השימוש, מה היקפן של זכויות השימוש ומה התמורה שיש לשלם לבעלים ביומנים בגין זכויות שימוש אלה. במסגרת המחלוקת בין הצדדים היה אף חשש להפחתת הנגשת השימוש ביומנים לציבור הרחב.

המחלוקת בין הצדדים התפרשה על פני הליכים מרובים ונדונה הן בבית משפט השלום, הן בבית המשפט המחוזי והן בבית משפט העליון.

בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון קבעו כי ברקי היא הבעלים ביומנים אלה וכי זכויות השימוש נתונות לאולפני הרצליה. כמו כן, חויבו אולפני הרצליה והאולפנים המאוחדים לשלם לברקי סכומים הנאמדים במאות אלפי שקלים בגין השימוש שנעשה ביומנים אלה.

בסוף חודש אוקטובר 2014 הסתיימה בפשרה תובענה נוספת שהתנהלה בין הצדדים, במסגרתה חויבו האולפנים המאוחדים ואולפני הרצליה לשלם לברקי סך של 200,000 ₪, זאת בנוסף ללמעלה מ- 800,000 ₪ ששולמו על ידם עד כה, ונקבע במסגרתה כי ברקי היא הבעלים הבלעדיים של "יומני גבע" ובעלת זכות היוצרים הבלעדית בהם וכי זכות השימוש, ההחזקה, השיווק והניהול הבלעדיים ב"יומני גבע" נתונה לאולפנים המאוחדים ולאולפני הרצליה.

בנוסף, ולא פחות חשוב מכך, הגיעו הצדדים להסכמה על זכויות השימוש העתידיות ב"יומני גבע" וקבעו מנגנון לשימוש עתידי ביומנים אלה, לשימורם ולתשלום בגין שימוש זה. בכך, הגיעה לסיום מחלוקת בת למעלה מעשור שנים והובטחה הנגשתם וזמינותם של היומנים לכלל הציבור.

בית המשפט ברך על הגעתם של הצדדים להסכמה וקבע כי: "ברכות על ההסכם המפורט אשר יסדיר שימוש מכובד והוגן ביומנים ושמירתם".

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו