דצמבר 1, 2009

שינויים בארה"ב בהתייחס לבקשות RCE

ד״ר אילן כהן, שותף בכיר
ד״ר אילן כהן

שותף בכיר

ריינהולד כהן ושות׳

משרד הפטנטים בארה"ב (USPTO) הוציא לאחרונה חוזר בעניין שינוי בנהלים הפנימיים ב- USPTO בנוגע לבקשות  RCE(Request for Continued Examination)1

RCE הינה בקשת המשך אותה ניתן להגיש אם וכאשר מגיעים למבוי סתום בבחינת הבקשה לפטנט. לבקשת RCE יש אותו המספר הסידורי כמו הבקשה ההורה לה ובחינת הבקשה ממשיכה למעשה מהנקודה בה היא הסתיימה בבקשה ההורה2. הפרוצדורה בבחינת בקשה לפטנט בארה"ב מאפשרת בד"כ שני סיבובי בחינה כאשר דו"ח הבחינה השני מוגדר בדרך כלל כ- "Final". כאשר לא צלח בידי המבקש להתגבר על השגות שהושגו ע"י הבוחן, עומדת למבקש האפשרות להגיש בקשת RCE כאשר הדבר משול, למעשה, לתשלום של דמי בחינה נוספים כדי לאפשר בכך סיבובי בחינה נוספים3.

עד לעת האחרונה, RCE נרשם ביומן המשימות של הבוחן כמו תשובה לדו"ח בחינה והבוחן נדרש, על כן, להגיב מהר באופן יחסי, דהיינו בתוך פרק זמן של כחודשיים מהמועד בו ה- RCE נרשם ביומן המשימות שלו. מערכת הבונוסים לבוחנים במשרד הפטנטים אף נתנה תמריץ לבוחנים להגיב מהר לאחר הגשת בקשת RCE.

בהתאם לנהלים החדשים, אשר תקפים לכל בקשות ה- RCE שהוגשו החל מה- 15 בנובמבר 2009, בקשת RCE תזכה לטיפול זהה לבקשת המשך רגילה או בקשת חלוקה. התוצאה תהיה עיכובים משמעותיים בטיפול לאחר הגשת בקשות RCE לעומת המצב עובר ל- 15 בנובמבר. מכאן, יש להקפיד, במידת האפשר, להמעיט בהגשת בקשות RCE ולהשתדל להגיע לקיבול הבקשה במסגרת שני סיבובי הבחינה שמאפשר ה- USPTO במרבית המקרים.

ראיונות עם הבוחנים בשלב מוקדם של הבחינה מאפשרים להגיע להבנה מוקדמת על מגוון העניינים עליהם יש להתגבר כדי להביא לקיבול הבקשה. ואכן, הניסיון מראה שראיונות כאלה הם אמצעי יעיל וחסכני המאפשר האצה משמעותית של טיפול בבקשות הפטנט בארה"ב. למרות שעלותה של תשובה לדו"ח בחינה, אשר כוללת ראיון עם הבוחן, בד"כ גבוהה יותר מאשר תשובה ללא ראיון כזה, והעלויות הכוללות של הטיפול תהיינה בד"כ נמוכות יותר. ראיונות עם הבוחן הם אמצעי אטרקטיבי במיוחד בעת זו, שכן בוחנים מונחים כעת לשתף פעולה עם המבקשים. מערכת הבונוסים החדשה של הבוחנים גם היא נחזית להיות מיטבית לתוצאות חיוביות מראיונות כאלה עם הבוחנים. אשר על כן, עתה, יותר מתמיד, יש לשקול בחיוב שימוש בראיונות במהלך בחינת הבקשה לפטנט. 

1 שינוי זה הינו במסגרת המאמצים של ה- USPTO להוריד את העיכובים בבחינת בקשות לפטנט.

2 בהבדל מבקשת המשך רגילה.

3 האופציה האחרת אשר עומדת למבקש בשלב זה היא הגשת ערעור.

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו