דצמבר 1, 2009

שלושת משרדי הפטנטים המובילים משיקים תוכנית פיילוט לזירוז בחינה של בקשות שהוגשו על סמך בקשת PCT

ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר), שותף בכיר
ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר)

שותף בכיר

ריינהולד כהן ושות׳

בתאריך 13 בנובמבר, 2009, ראשי משרדי הפטנטים האירופאי, האמריקאי והיפני, אשר ביחד מיוחס להם השם The" Trilateral Offices" הסכימו על השקת תוכנית פיילוט נוספת במסגרת "Patent Prosecution Highway- PPH", אשר תחל בתאריך 29 בינואר, 2010.

תוכנית ה- PPH הינה מסגרת אשר נועדה לאפשר בחינה מזורזת של בקשות לפטנט במשרדים אשר משתתפים בה (כגון משרד הפטנטים היפני, האמריקאי, האנגלי, האירופאי וכו') על-ידי  כך שהיא מאפשרת לבוחן במשרד פטנטים אחד להסתמך על תוצאות הבחינה של אחד ממשרדי הפטנטים האחרים  אשר נוטלים חלק בתוכנית.

תוכנית הפיילוט החדשה תרחיב את המסגרת הקיימת של ה- PPH כך שתכלול גם בקשות אשר הוגשו במסגרת אמנת ה- PCT, אשר לגביהן התקבלו תוצאות בחינה חיוביות בדו"ח חיפוש בינ"ל (ISR), חוות דעת בינ"ל (WO), דו"ח בחינה בינ"ל פרלימינארי (IPER) או בדו"ח בינלאומי פרלימינארי בדבר כשירות לפטנט (IPRP), מאחד מן המשרדים הטרילאטרליים בתפקידם כרשות החיפוש הבינלאומית (ISA) או רשות בחינה בינלאומית (IPEA).

במסגרת הרחבה זו של ה- PPH, הגשת בקשת PCT וטיפול בבקשה באופן שיביא לתוצאות בחינה חיוביות מ-ISA ו- IPEA, עשויה להוות עבור מבקשי פטנט דרך יעילה וזולה כדי לזרז את הליך בחינת בקשת הפטנט הלאומית שתוגש על סמך בקשת ה- PCT בארה"ב, אירופה או יפן.

בנוסף, היה ומתקבל דו"ח בחינה/דו"ח חיפוש בינ"ל אשר אינם חיוביים, יתכן כי יהיה זה לטובתו של המבקש להגיש עתירה לבחינה על מנת לקבל חוות דעת בינלאומית פרלימינארית חיובית בדבר כשירות לפטנט של האמצאה, ועל-ידי כך להוזיל את העלויות של הליכי הבחינה הנפרדים בכל אחד מהמשרדים הטרילאטרליים.

הגשת העתירה לבחינה בשלב הבינלאומי תהיה בעלת משמעות רבה כאשר רשות החיפוש ורשות הבחינה הבינלאומיות, שנבחרו על ידי המבקש, הינם משרד הפטנטים האירופאי וזאת לאור תקנות חדשות, אשר יכנסו לתוקף במשרד זה בתאריך 1 באפריל, 2010. 1

1 ברצוננו להפנותכם למידעון נפרד בדבר החוקים החדשים במשרד הפטנטים האירופאי, אשר נפרסם בקרוב.

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו