נובמבר 9, 2014

שנה של ליטיגצית קניין רוחני

זכויות יוצרים

הושגה פשרה היסטורית המאפשרת שימוש הוגן בספרים המוגנים בזכויות יוצרים

לאחר כארבע שנים של הליכים משפטיים בבית המשפט המחוזי, הושגה פשרה היסטורית במסגרת תביעה עקרונית שהגישו מוציאים לאור נגד האוניברסיטה העברית1, בקשר לשימוש במאמרים ובקטעי ספרים למטרות הנגשת חומרי קריאה לסטודנטים במתכונת של "מקראות" מודפסות ו"שמורים אלקטרוניים". במסגרת הפשרה הסכימו הוצאות הספרים כי שימוש בקטעי ספרים עד היקף של 20% ממספר העמודים בספר, הוא בגדר שימוש הוגן. 

תביעה ייצוגית נגד Google Books נדחתה על הסף

תביעה ייצוגית שהגיש מחבר של ספר נגד Google, בגין הפרת זכות יוצרים שכביכול נעשתה במסגרת פרויקט הספרים Google Books, סולקה על הסף, לבקשתה של Google. ערעור2 אשר הוגש על החלטה זו נמשך בהמלצת בית המשפט העליון.

הסכם ראשון מסוגו לתשלום תמלוגים בגין שידורי משנה של יצירות אושר בידי בית המשפט העליון

לאחר שנים רבות של הליכים משפטיים שהיו בין AGICOA ובין חברת הכבלים HOT, הושג הסכם ראשון עם HOT, למעלה מעשרים שנה לאחר תחילת פעילות שידורי הכבלים, בקשר למתן רישיון כנגד תשלום תמלוגים על שידור משנה של יצירות בערוצים המועברים על ידי HOT. ההסכם עם HOT אושר על ידי בית המשפט העליון.

פטנטים

בית המשפט המחוזי מאשר מתן צו זמני של הארכת תוקף של פטנט

בקשה להארכת תוקף פטנט ישראלי הוגשה במועד בו טרם ניתן צו הארכה לפטנט ייחוס בארה"ב, והפטנט הבסיסי היה עתיד לפקוע קודם למועד שבו היה צפוי להתמלא התנאי. בית המשפט המחוזי קיבל3 את עמדתם של בעלי הפטנט על פיה מקרה זה הוא מקרה מובהק ליתן צו הארכה זמני לפטנט, עד שיינתן צו הארכה לפטנט ייחוס ארה"ב, תוך ביסוס החלטתו על תכלית החקיקה. החלטה זו סללה את הדרך למתן צו הארכה קבוע, אשר ניתן בתחילת שנת 2014.

החלטה בעניין בקשה להארכת מועד להגשת בקשה להארכת תקופת הגנה של פטנט מס' 157471

מבקשת הפטנט, אשר הפטנט שביקשה טרם ניתן לה, הגישה בקשה להארכת תקופת הגנה ("בקשת ה-PTE") לאחר חלוף 90 הימים ממועד רישום התכשיר הרפואי. כבוד רשם הפטנטים החליט כי על מבקשת הפטנט לנמק את הסיבות אשר גרמו להגשת בקשת הארכה באיחור, וזאת בהתאם להוראות סעיף 164(א1) לחוק הפטנטים.

בדיון שנערך בפני כבוד הרשם, טענה מבקשת הפטנט שאין חובה להגיש את בקשת ה-PTE בתוך 90 יום ממועד רישום התכשיר הרפואי. לכן, משלא היה איחור, אין צורך לנמקו. כמו-כן טענה מבקשת הפטנט כי עצם העובדה שמדובר בבקשה שעניינה פטנט שטרם ניתן הינה בגדר סיבה "שלמבקשת ולבא כוחה לא הייתה שליטה עליה ולא ניתן היה למנעה" כדרישת סעיף 164(א1) לחוק, ולכן מטעם זה יש ליתן את הארכה המבוקשת.

כבוד רשם הפטנטים, בהחלטה תקדימית, קיבל את עמדת מבקשת הפטנט וקבע שעצם העובדה שטרם נחתם פטנט היא לכשעצמה מקיימת את היסוד להארכת המועד לפי סעיף 164(א)(1), לפיכך ניתנה הארכה המבוקשת להגשת בקשת ה-PTE עד 90 ימים לאחר חיתום הפטנט, אם ייחתם.

משרד הפטנטים נותן דעתו לשאלת האינהרנטיות וטענת obvious-to-try במסגרת דחיית התנגדות לרישום פטנט

כבוד הפוסקת בקניין רוחני דחתה את ההתנגדות4 שהוגשה נגד מבקשת הפטנט, החברה הבינלאומית DSM IP Assets B.V, בנוגע לאמצאה של סיבים ייחודיים בתחום המיגון האנטי בליסטי. עיקר טענותיה העובדתיות והמשפטיות של המבקשת, הנוגעות לעילות ההתנגדות, התקבלו על ידי כבוד הפוסקת בהחלטתה. בנוסף לכך, הכרעותיה המשפטיות של כבוד הפוסקת במסגרת החלטה זו יוצאות מגדר ההתנגדות הפרטנית הנ"ל, ומתוות הלכה במספר סוגיות משפטיות משמעותיות בתחום דיני פטנטים, שחלקן נדונו בהרחבה בפעם הראשונה לגופן במסגרת החלטה זו, לדוגמא: המבחן המשפטי לבחינת אינהרנטיות, טענת obvious to try ונטל הבאת הראייה בהליכי התנגדות.

הבקשה לתיקון פירוט בזמן ההתנגדות – נדחתה

סגנית רשם הפטנטים קיבלה את התנגדותה5 של חברת שרין טכנולוגיות בע"מ לבקשה לתיקון פירוט תוך שהיא קובעת כי חלק מהתיקונים שהתבקשו אינם משיגים את מטרתם; אחרים מוסיפים לפירוט דברים שלא נזכרו בבקשה מלכתחילה, ולגבי אחד מהם אף קבעה שהוא משנה לחלוטין את משמעות התביעה (כלומר, את משמעות האמצאה עליה מבוקש הפטנט). בהתאם לכך, מרבית התיקונים המבוקשים לא אושרו.

סימני מסחר

הפומה מזנקת גבוה יותר מהטיגריס

בית המשפט המחוזי קיבל את תביעתה6 של חברת PUMA בגין הפרת סימן המסחר של החתול המזנק נגד חברת סיטי ווש, אשר ביקשה לייבא לישראל בגדים הנושאים סימן חתול מזנק דומה עד כדי הטעיה. עוד קודם לכן קיבל סגן רשם סימני המסחר את התנגדותה של פומה לרישום סימן המסחר אשר חברת סיטי ווש ניסתה לעשות בו שימוש. קביעותיו של סגן הרשם הוכרו כמעשה בית דין וכמקימות השתק פלוגתא.

האם הסימנים ONESTO ו-ENSTO דומים באופן מטעה?

סגנית רשם הפטנטים הפוסקת בקניין רוחני קיבלה את התנגדותה7 של חברת Onesto Oy, הבעלים של סימן המסחר ONESTO, נגד רישומו של סימן המסחר ENSTO, לאחר שקבעה כי בין הסימנים של הצדדים קיים דמיון רב, זאת בהסתמך על השוני בתפיסת הסימנים על-ידי הציבור הישראלי.

ensto2 onesto

 

למאמר המלא באנגלית

1 תא (י-ם) 3524/09 בית שוקן להוצאת ספרים בע"מ נ' האוניברסיטה העברית – ירושלים (פורסם בנבו, 27.11.2013). 

2 ע"א 230/12 יונתן בראונר נ' GOOGLE INC (פורסם בנבו, 11.09.2013).

3   עשא (ת"א) 33766-08-13 BTG International Ltd. נ' התאחדות התעשיינים איגוד הכימיה והפרמצבטיקה (פורסם בנבו 10.11.2013).

4 התנגדות לבקשת פטנט מס' 142789 (17.10.2013).

5 התנגדות לבקשת פטנט מס' 124034, 07.08.2013.

6 ת.א (ת"א) 1245/08 PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RUDOLF DASSLER נ' סיטי ווש בע"מ, ו-ת.א (ת"א) 23520-03-11 Puma SE נ' סיטי ווש בע"מ.

7 Ensto Oy נ' Yueqing Onesto Electric Co, התנגדות לרישום סימן מסחר 219922 ONESTO"", 10.7.2013.

 

 

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו