אירופה

אוגוסט 1, 2010

בקשות חלוקה באירופה – הגבלת זמן להגשתן

תקנות חדשות של משרד הפטנטים האירופי לעניין מועדים להגשת בקשות חלוקה נכנסו לתוקף ב-1 לאפריל, 2010. תקופה מעבר להגשת בקשות חלוקה לגבי בקשות חלוקה אשר היו קיימות במועד כניסת התקנות החדשות לתוקפן, תסתיים ב-30 בספטמבר, 2010. כפי שדיווחנו במידעון בחודש פברואר 2010 1, תקנות אמנת הפטנטים...
קראו עוד
אוגוסט 1, 2010

כשירות לפטנט של המצאות משולבות תוכנה באירופה

במידעון שנשלח אליכם בחודש מרץ השנה1 דיווחנו על המצב המעורפל בישראל בהקשר לכשירותן לפטנט של המצאות טכנולוגיות בשטח התוכנה. דיווחנו שם כי המצב בישראל שונה מהמצב במרבית המדינות התעשייתיות, וביניהן אירופה2. הגם שאין הגדרה פורמאלית להמצאות טכנולוגיות בשטח התוכנה, המצאות אלה...
קראו עוד
מאי 1, 2011

אירופה: הגנת פטנט על שימושים רפואיים חדשים של חומרים תרופתיים ידועים

מאת ד״ר חווה כנר ארצגוביץ ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר)
החלטה משנת 2010 של רשות הערעור העליונה (Enlarged Board of Appeals – EBA) במשרד הפטנטים האירופי (European Patent Office – EPO) קבעה כי בקשות פטנט אשר הוגשה לאחר ה- 29 בינואר 2011 אשר עניינן שימוש רפואי חדש בחומר תרופתי ידוע, יכולות לכלול אך ורק תביעות שמנוסחות באופן המגדיר חומר לשימוש הרפואי החדש ואילו מבנה...
קראו עוד
מאי 1, 2011

אירופה: כשירות לפטנט של תאי גזע (Stem Cells)

מאת ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר) ד״ר חווה כנר ארצגוביץ
המחלוקת בעניין הכשירות לפטנט של תאי גזע הובאה לאחרונה לפתחו של ה European Court of Justice- (ECJ). על פי חוות דעת של היועץ המשפטי (Advocate General) של ה- ECJ שהוגשה לבית המשפט, תאי גזע בעלי יכולת להתמיין לתאים שונים (pluripotent stem cells) הינם כשירים לפטנט כל עוד אלה לא התקבלו תוך כדי פגיעה בעובר אנושי.
קראו עוד
אוקטובר 1, 2011

אירופה: בית המשפט האירופי הגבוה לצדק מחליט בעניין כשירות לפטנט של תאי גזע עובריים

ב- 18 באוקטובר 2011, בית המשפט האירופי לצדק (European Court of Justice; ECJ) פרסם את החלטתו בעניין הכשירות לפטנט של תאי גזע עובריים. ה- ECJ קבע בהחלטתו שכל תא ממקור עוברי שלו היכולת להתפתח לייצור אנושי, לרבות ביצית מופרית, כזו שהוחדר אליה גרעין זר או אף ביצית לא מופרית אשר עוררה להתחלק ולהתפתח,...
קראו עוד
פנו אלינו