ארה"ב

ספטמבר 1, 2010

החלטה בעניין Bilsky: חזרה לעסקים כרגיל והמחדשים

ב- 28 לחודש יוני בית המשפט העליון בארה"ב הוציא את החלטתו, לה ציפו זמן רב, בעניין Bilsky vs. Kappos שנחשבת על ידי רבים להחלטה החשובה ביותר בנושאי פטנטים שנתנה על ידי בית משפט זה במשך כ- 30 שנה. החלטה זו עסקה בעניין הכשירות לפטנט על פי סעיף 101 לחוק הפטנטים בארה"ב1. ההחלטה הזו התקבלה...
קראו עוד
מרץ 1, 2011

בחינה מואצת במשרד הפטנטים בארה"ב

כחלק מהמאמצים ליעילות וזירוז תהליך הבחינה של בקשות פטנט, משרד הפטנטים האמריקאי מיישם תוכנית שבה מספר מסלולים המאפשרים בחינה מואצת של בקשות לפטנט. מסלול מס' 1 (Track 1) מתוך המסלולים הללו מאפשר בחינה מואצת שלא דרך הסתמכות על תוצאות חיפוש מרשויות פטנטים אחרות שבוחנות בקשות לפטנט,...
קראו עוד
מאי 1, 2011

קיצוצי תקציב במשרד הפטנטים האמריקאי

מאת ד״ר חווה כנר ארצגוביץ ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר)
כתוצאה מקיצוצים תקציביים משמעותיים במשרד הפטנטים בארה"ב, תוכניות רבות הוקפאו, לרבות כניסה לתוקף של "מסלול מס' 1" ("1 Track") לבחינה מואצת של בקשות לפטנט. הקיצוץ התקציבי יפגע בכל התפקוד של משרד הפטנטים בארה"ב.   במידעון שלנו מחודש מרץ 2011, דווחנו על כניסה לתוקף...
קראו עוד
מאי 1, 2011

ארה"ב מאפשרת ראיון מקדים ללא דו"ח בחינה – קבוצת ריינהולד כהן

מאת ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר) ד״ר חווה כנר ארצגוביץ
משרד הפטנטים בארה"ב (USPTO) הרחיב כעת לכל הבקשות לפטנט את התכנית הניסיונית לעריכת ראיון מקדים עם הבוחן לפני משלוח דו"ח בחינה ראשון. כל מבקש זכאי כעת להגיש עתירה לראיון מקדים כזה.   כחלק מן המאמץ לעודד קשר ישיר בין המבקשים והבוחנים, הרחיב כעת ה-USPTO את היקף התכנית הניסיונית...
קראו עוד
אוקטובר 1, 2011

כשירות לפטנט של המצאות בשטח התוכנה בארה"ב

ב-6 באוגוסט 2011, בית המשפט לערעורים לענייני קניין רוחני (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC), הוציא החלטה תקדימית1 בעניין Cybersource Corporation v. Retail Decision Inc. בהחלטה זו בית המשפט הבהיר מספר עניינים הקשורים בזכאות לפטנט להמצאות בשטח התוכנה בהתאם לסעיף 101 לחוק הפטנטים בארה"ב2. בית המשפט הבהיר...
קראו עוד
אוקטובר 1, 2012

משרדי הפטנטים בישראל ובארה"ב מאריכים ומרחיבים את תוכנית ה- Patent Prosecution Highway. התוכנית תקפה עתה גם...

תוכנית ה – (Patent Prosecution Highway ,(PPH, שבין משרד הפטנטים הישראלי לאמריקאי הוארכה והורחבה בתוקף מה-1 באוגוסט 2012 והיא כוללת כעת גם בקשות PCT, אשר נבחנו על ידי שני משרדי הפטנטים בתפקידם כרשות בוחנת בינלאומית.   ב-1 ביולי 2011 משרד הפטנטים הישראלי ומשרד הפטנטים האמריקאי חתמו על הסכם...
קראו עוד
דצמבר 16, 2013

משפט זרעי הסויה

מאת ד״ר חווה כנר ארצגוביץ
קראו עוד
אוקטובר 20, 2014

משרד הפטנטים בישראל ישמש כרשות חיפוש ובחינה עבור בקשות PCT שהוגשו במשרד הפטנטים בארה"ב

בהתאם להסכם שנחתם לאחרונה בין משרד הפטנטים בארה"ב ורשות הפטנטים בישראל, החל מיום 1 באוקטובר, 2014, רשות הפטנטים בישראל תפעל כרשות בחינה וחיפוש בינלאומית עבור בקשות PCT אשר הוגשו במשרד הפטנטים בארה"ב.   למאמר המלא באנגלית
קראו עוד
פנו אלינו