בחינה מואצת

מרץ 1, 2011

בחינה מואצת במשרד הפטנטים בארה"ב

כחלק מהמאמצים ליעילות וזירוז תהליך הבחינה של בקשות פטנט, משרד הפטנטים האמריקאי מיישם תוכנית שבה מספר מסלולים המאפשרים בחינה מואצת של בקשות לפטנט. מסלול מס' 1 (Track 1) מתוך המסלולים הללו מאפשר בחינה מואצת שלא דרך הסתמכות על תוצאות חיפוש מרשויות פטנטים אחרות שבוחנות בקשות לפטנט,...
קראו עוד
מאי 1, 2011

קיצוצי תקציב במשרד הפטנטים האמריקאי

מאת ד״ר חווה כנר ארצגוביץ ד״ר אילן כהן
כתוצאה מקיצוצים תקציביים משמעותיים במשרד הפטנטים בארה"ב, תוכניות רבות הוקפאו, לרבות כניסה לתוקף של "מסלול מס' 1" ("1 Track") לבחינה מואצת של בקשות לפטנט. הקיצוץ התקציבי יפגע בכל התפקוד של משרד הפטנטים בארה"ב.   במידעון שלנו מחודש מרץ 2011, דווחנו על כניסה לתוקף...
קראו עוד
פנו אלינו