ביג דאטה

אוקטובר 3, 2018

מידעון ראשון: מבנה מערכת הבריאות בישראל ומידע כללי לגבי מאגרי מידע – במסגרת...

אנו שמחים לחלוק עימכם סדרת מאמרים בנושא "נתוני עתק (ביג דאטה) במערכת הבריאות". בסדרת המידעונים נסקור את מערכת הבריאות במדינת ישראל ואת המגמות המתרחשות בה בנוגע לשימוש בביג דאטה בתחום הבריאות, ונתייחס בהרחבה להתמודדות עם הסוגיות המשפטיות העולות לצד מגמות אלה. התשתית...
קראו עוד
אוקטובר 8, 2018

מידעון ראשון: מבנה מערכת הבריאות בישראל ומידע כללי לגבי מאגרי מידע – במסגרת סדרת מידעונים בנושא...

אנו שמחים לחלוק עימכם סדרת מידעונים בנושא "נתוני עתק (ביג דאטה) במערכת הבריאות". במדינת ישראל מתועד ונאגר מידע בריאות בהיקפים נרחבים, אשר הודות לייחודיות מערכת הבריאות בישראל, מקושר לאורך כל שרשרת הטיפול הרפואי. בסדרת המידעונים נסקור את המגמות המתרחשות במדינת ישראל בכל...
קראו עוד
אוקטובר 14, 2018

מידעון שני: שימושים (ראשוניים ומשניים) במידע בריאות – במסגרת סדרת מידעונים בנושא נתוני עתק (ביג...

במידעון הקודם התייחסנו באופן כללי למבנה מערכת הבריאות בישראל ולמאגרים השונים של מידע בריאות, במסגרתם נאספים ומתועדים מזה שנים נתוני בריאות באופן אלקטרוני לאורך כל שרשרת הטיפול הרפואי. הצגנו מידע כללי לגבי אותם מאגרים ותרומתם, הן בפועל, והן בכוח, להפיכת מדינת ישראל למובילה...
קראו עוד
אוקטובר 22, 2018

מידעון שלישי: שיתופי פעולה בהעברה של מידע בריאות – במסגרת סדרת מידעונים בנושא נתוני עתק (ביג...

המידעון הקודם התייחס לשימושים המשניים במידע בריאות, ובפרט לפעולות שנעשות על ידי משרד הבריאות להרחבת וקידום השימושים המשניים לרווחת הציבור, תוך יצירת כללים לשמירה מיטבית על הפרטיות, הסודיות והשקיפות של המטופלים. אין ספק כי קידום והרחבה של השימושים המשניים במידע בריאות...
קראו עוד
אוקטובר 28, 2018

מידעון רביעי: התוכנית הלאומית לקידום שימושים ושיתופי פעולה בהעברת מידע בריאות – במסגרת סדרת...

כפי שהצגנו במידעון האחרון, משרד הבריאות קבע הנחיות וקווים כלליים לשימושים משניים ולשיתופי פעולה בין גורמים שונים, בתוך מערכת הבריאות ומחוצה לה. כחלק מהמאמצים הכבירים בתחום, ממשלת ישראל אישרה לאחרונה תכנית לאומית לבריאות דיגיטלית, הכוללת בין היתר פיתוח טכנולוגיות, קידום...
קראו עוד
נובמבר 4, 2018

מידעון חמישי: סוגיות משפטיות בתחום מאגרי מידע רפואי – חלק א' – במסגרת סדרת מידעונים בנושא...

במסגרת סדרת המידעונים "נתוני עתק במערכת הבריאות", הצגנו מידע כללי אודות מערכת הבריאות בישראל, המבוססת על שילוב אלמנטים של כמות המטופלים[1], איכות מידע הבריאות הנצבר[2] וקישוריות בשרשרת הטיפול הרפואי[3]. הסברנו כיצד המדינה פועלת להגברת השימושים המשניים במידע בריאות...
קראו עוד
נובמבר 12, 2018

מידעון שישי: סוגיות משפטיות בתחום מאגרי מידע רפואי – חלק ב' – במסגרת סדרת מידעונים בנושא נתוני...

במידעון הקודם סקרנו את המצב החקיקתי בתחום הבריאות הדיגיטלית, לרבות אופן השימוש המותר במידע אישי ורפואי, בארה"ב, באירופה ובישראל. מסקירה זו עולה כי בעוד שהחקיקה בארה"ב היא בת יותר מעשרים שנה, החקיקה באירופה ובישראל התעדכנה אך לאחרונה, וזאת בפרט בכל הנוגע לחיזוק ההגנה על...
קראו עוד
פנו אלינו