דרישות

מרץ 1, 2011

דרישות חדשות להגשת מידע למשרד הפטנטים האירופי

משרד הפטנטים האירופי הצטרף למגמה של משרדי פטנטים רבים בעולם ודורש עתה מהמבקשים בבקשה לפטנט להגיש לו תוצאות חיפוש שבוצעו במסגרת הבקשות מהם נתבע דין קדימה בבקשה האירופית. הדרישות החדשות הינן בתוקף מה- 1 בינואר 2011.  משרד הפטנטים האירופי (EPO) התגאה תמיד באיכות החיפושים המבוצעת...
קראו עוד
פנו אלינו