חוק הפטנטים הישראלי

אוגוסט 1, 2010

החלטת הממשלה בדבר תיקון חוק הפטנטים, ועריכת רביזיה בתחום המצאות השירות, כמו גם בתחום ההמצאות...

בחודש שעבר (יולי 2010) קיבלה ממשלת ישראל, במסגרת ההחלטות על המדיניות הכלכלית לשנים 2011 – 2012, החלטה1 בדבר תיקון חוק הפטנטים, ועריכת רביזיה בתחום המצאות השירות, כמו גם בתחום ההמצאות הביטחוניות.   המצאות שירות  בשנים האחרונות אנו עדים, הן בישראל והן מחוצה לה, למגמה של...
קראו עוד
אוקטובר 1, 2012

חוק הפטנטים הישראלי – תיקון ושינויים נוספים

תיקון לחוק הפטנטים מן העת האחרונה1 הביא לשינויים משמעותיים בעלי השפעה על הטיפול בענייני פטנטים בישראל. השינוי המשמעותי ביותר הינו פרסום מוקדם של בקשות לפטנט. שינויים אחרים כוללים סעיפים אשר עניינם הקדמת בחינה של בקשות לפטנט; פתיחת הדלת להגשה, ע"י צד ג', של חומר שעשוי לשמש...
קראו עוד
פנו אלינו