חלוקה

אוגוסט 1, 2010

בקשות חלוקה באירופה – הגבלת זמן להגשתן

תקנות חדשות של משרד הפטנטים האירופי לעניין מועדים להגשת בקשות חלוקה נכנסו לתוקף ב-1 לאפריל, 2010. תקופה מעבר להגשת בקשות חלוקה לגבי בקשות חלוקה אשר היו קיימות במועד כניסת התקנות החדשות לתוקפן, תסתיים ב-30 בספטמבר, 2010. כפי שדיווחנו במידעון בחודש פברואר 2010 1, תקנות אמנת הפטנטים...
קראו עוד
פנו אלינו