סימון כוזב

אוגוסט 1, 2010

חבות בגין סימון כוזב של מידע על פטנטים בארה"ב

סימון כוזב של מידע הנוגע לפטנטים1, על או בקשר למוצר אשר נמכר בארה"ב או בישראל, מהווה עברה פלילית, בדומה למדינות רבות בעולם. החלטה אחרונה של ביהמ"ש הפדראלי לערעורים בארה"ב מציב חבות גבוהה מאוד במקרים של סימון כוזב שכזה. אלה אשר פועלים או מוצריהם משווקים בארה"ב טוב יעשו...
קראו עוד
פנו אלינו