פרסום

אוקטובר 1, 2012

חוק הפטנטים הישראלי – תיקון ושינויים נוספים

תיקון לחוק הפטנטים מן העת האחרונה1 הביא לשינויים משמעותיים בעלי השפעה על הטיפול בענייני פטנטים בישראל. השינוי המשמעותי ביותר הינו פרסום מוקדם של בקשות לפטנט. שינויים אחרים כוללים סעיפים אשר עניינם הקדמת בחינה של בקשות לפטנט; פתיחת הדלת להגשה, ע"י צד ג', של חומר שעשוי לשמש...
קראו עוד
פנו אלינו