שינויים משמעותיים

אוקטובר 1, 2012

שינויים משמעותיים בחוק הפטנטים האוסטרלי

חוק הפטנטים האוסטרלי תוקן. לחלק מהתיקונים יש משמעות מהותית ולחלק אחר משמעות פרוצדוראלית בעיקרה1 אחד השינויים הבולטים הוא העלאת הרף לבחינת הכשירות לפטנט של אמצאות. בעוד שחלק מהוראות החדשות של החוק כבר בתוקף, אלו שנוגעים לנושאי כשירות לפטנט, ייכנסו לתוקף רק ב-15 באפריל 2013. טוב...
קראו עוד
פנו אלינו