English
תחומי עיסוק
 

ערב השקה ועיון לרגל צאת הספר "אמצאות עוקבות בדיני פטנטים" מאת ד"ר עופר טור-סיני

הקריה האקדמית אונו - רחוב צה"ל 104, קרית אונו

עו"ד ערן ברקת, שותף בכיר בגילת, ברקת ושות' מקבוצתנו, ישתתף במושב בנושא "מדינות פטנטים ככלי לקידום חדשנות" בערב השקה ועיון לרגל יציאת הספר "אמצאות עוקבות בדיני פטנטים".

הכניסה חופשית, אך נדרשת הרשמה מראש. לרישום – לחץ כאן.