שאלות נפוצות - חידושים

בחזרה לשאלות נפוצות

פטנט בישראל הינו בתוקף לשלושה חודשים מיום קבלת הפטנט וחידושו נדרש לאחר קבלת הפטנט, על פי חמש תקופות החידוש הבאות:
עבור שנים 1-6 מתאריך הבקשה, עם תום שלושה חודשים ממועד מתן הפטנט.
עבור שנים 7-10, בתום השנה השישית מתאריך הבקשה.
עבור שנים 11-14, בתום השנה העשירית מתאריך הבקשה.
עבור שנים 15-18, בתום השנה הארבעה עשר מתאריך הבקשה.
עבור שנים 19-20, בתום השנה השמונה עשר מתאריך הבקשה.
תוקף הפטנט, בהינתן ביצוע כל החידושים במועדם, הינו עשרים שנה.

אי תשלום אגרות החידוש במועד יגרור פקיעת זכויות, ולכן חשוב להיעזר בגורם מקצועי ומנוסה על מנת למנוע איבוד זכויות.

יש אפשרות להארכת תוקף הפטנט בתנאים מסוימים, אולם גם אז יש צורך על פי חוק לחדש בהתאם לכללים.

סימן מסחר הינו בתוקף ממועד קבלת הרישום וכל עוד החידוש מתבצע במועד הקבוע בחוק. ברוב המדינות, החידוש הוא לתקופה של 10 שנים, אולם מועד החידוש נקבע על פי חוקים שהשתנו במהלך השנים הן בישראל והן במדינות אחרות, ולכן חשוב להיעזר בגורם מקצועי המכיר היטב את הכללים, על מנת למנוע איבוד זכויות.
במסגרת חידוש סימני מסחר הנדרשים מדי 10 שנים, אנו מציעים אפשרות לאחד סימני מסחר בישראל שהוגשו לפני הצטרפות ישראל לאמנת מדריד ובכך לצמצם עלויות בתחזוקתם.

חידוש זכויות מטפחים יש לשלם לאחר קבלת הרישום מידי שנה בחודש ינואר. ניתן לחדש באיחור עד סוף חודש יולי בתוספת תשלום קנסות הקבועים בחוק.

עיצוב שנרשם על פי חוק העיצובים הישן, הינו בתוקף לתקופה של 18 שנים, כל עוד החידושים הקבועים בחוק מתבצעים במועד. קיימים שלושה חידושים הנדרשים בתום השנה החמישית, העשירית והחמש עשרה מתאריך הבקשה. האגרות הנדרשות משתנות בהתאם.

עיצוב שנרשם על פי החוק החדש (הוגש לאחר 7 באוגוסט 2018) יהיה בתוקף לתקופה של 25 שנה (לעומת 18 שנים על פי החוק הישן), כל עוד החידושים הקבועים בחוק מתבצעים במועד. יש ארבעה חידושים הנדרשים בתום השנה החמישית/העשירית/החמש עשרה/העשרים מתאריך הבקשה. האגרות הנדרשות משתנות בהתאם.

בישראל, ניתן לחדש עד שישה חודשים ממועד החידוש, בכפוף לתשלום קנס חודשי הקבוע בחוק. במדינות אחרות, החוק משתנה ממדינה למדינה, ולכן ישנה חשיבות להיכרות עם החוקים הרלוונטיים על מנת למנוע פקיעת זכויות.

בתנאים מסוימים ניתן להחזיר לתוקף זכויות שפקעו, אך מדובר בהליך משפטי שדורש מעורבות עו"ד. למשרדנו ניסיון רב שנים בטיפול בהחזר לתוקף של זכויות שפקעו, שירות שניתן גם ללקוחות שפונים אלינו לצורך זה במיוחד.

רוצים לדעת עוד? פנו אלינו
פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו