על מנת ליהנות מהגנת פטנט יש לבצע רישום פטנט בכול מדינה בנפרד והעלויות משתנות בין מדינה למדינה. אי לכך, התשובה לשאלה תלויה בראש ובראשונה בשאלה בכמה מדינות רוצים לקבל פטנט ובאילו מדינות מדובר. כמו כן, רישום פטנט מורכב משלבים רבים, אשר לכל שלב עלות משלו.  באופן כללי, רישום פטנט כולל, לכל הפחות, את השלבים הבאים:

  • חיפוש אחר ידע קודם: אינו בגדר חובה אולם מומלץ מאוד לעשותו בסיוע של מידען מוסמך. המטרה היא לבדוק האם האמצאה חדשה, דהיינו – לא פורסמה כבר על ידי אחרים. תוצאות החיפוש מאפשרות לעורך הפטנטים להגדיר את האמצאה לאור הפרסומים הקודמים. העלות הכרוכה בשלב זה היא של שירותי מידען וכן עלות חיפוש במאגרי מידע שבתשלום.
  • עריכת הבקשה: העלות בשלב זה כוללת תשלום למשרד עורכי הפטנטים בעבור עריכת הבקשה, והיא תלויה בין השאר במורכבות האמצאה.
  • הגשת הבקשה בכל מדינה בה מבוקשת הגנה: (דבר שניתן לעשותו בו זמנית או בשלבים). בשלב זה יש לשלם לעורכי הפטנטים במדינות השונות בעבור השירות של הגשת הבקשה וכן אגרות רשמיות בכל מדינה. במדינות רבות יש גם חובה לתרגם את הבקשה לשפת המקום.
  • בחינת הבקשה: בשלב זה מתקבלים דוחות בחינה מהרשויות בכל מדינה אשר עליהם יש להגיב. עלותו של שלב זה שונה בין בקשות שונות, שכן הבוחנים עשויים לקבל את הבקשה ללא דרישות מיוחדות מחד או להעלות טיעונים רבים וסבוכים ולצטט פרסומים רבים, מאידך.
  • אגרות נוספות: בנוסף לאמור לעיל ישנן אגרות נוספות אשר יש לשלמן בכל מדינה ומדינה (כגון אגרת פרסום, אגרת חידוש, וכו'). במדינות רבות יש לשלם אגרת חידוש שנתית מיום הגשת הבקשה ועד תום תקופת הפטנט (20 שנה, אלא אם זונחים את הבקשה או הפטנט), בעוד שבמדינות אחרות, יש דרישה לשלם את האגרה אך ורק לאחר שניתן פטנט.
  • הוצאות נוספות: בנוסף לאמור לעיל ישנן הוצאות רבות נוספות שעשויות להידרש בהתאם למדינה בה מתבקש הפטנט ולנסיבות העניין, כגון החלטה להגיש בקשה בינלאומית (PCT) וטיפול בה, התנגדויות, בקשות חלוקה, בקשות להמשך בחינה, עתירה לבחינה על אתר, ועוד.

ניתן לראות אם כן כי קשה מאוד להעריך את העלויות באופן גורף.  עם זאת, בתור כלל אצבע, נהוג להעריך עלות של פטנט בכ- 1000 דולר בכל שנה ובכל מדינה עד תום התקופה המכסימלית של חיי הפטנט, שהיא בדרך כלל 20 שנה מיום הבקשה. כלומר, פטנט הרשום ב – 10 מדינות למשך התקופה המרבית עשוי לעלות בקירוב כ-200 אלף דולר.

פנו אלינו