English
תחומי עיסוק

מדגמים

משרד גילת, ברקת ושות' עוסק בכל ההיבטים המשפטיים הקשורים בהגנה על זכויות בתחום המדגמים. הפעילות כוללת, בין היתר: 

  • הגשת תביעות בגין הפרת מדגמים בבתי המשפט
  • התגוננות מפני תביעות להפרת מדגמים בבתי המשפט
  • ייצוג בפני רשם הפטנטים והמדגמים בהליכים הנוגעים למדגמים, כגון בקשות ביטול
  • עריכת חוות דעת בנושאי הפרה וחופש פעולה (freedom to operate).
  • ייעוץ אסטרטגי בנוגע להגנה על עיצובים באמצעות מדגמים

השותפים ועורכי הדין בתחום המדגמים בעלי ניסיון רב שנים בניהול תיקים בתחום ההגנה על עיצובים אסטטיים באמצעות מדגמים.

שיתוף הפעולה ההדוק עם עורכי הפטנטים של ריינהולד כהן ושותפיו מקנה יתרון משמעותי ללקוחות המטופלים על ידי המשרד. העבודה ההדוקה המשותפת, מעבר לסינרגיה שיש בה במתן השרות ללקוחות, מביאה אף להפריה הדדית ולהעצמת הרמה המקצועית הכללית.