בריאות דיגיטלית

מהפכת נתוני העתק, הפכה את המידע למנוע צמיחה ארגוני בשלל תחומים, לרבות בתחום הרפואה אשר משנה את פניה בקצב חסר תקדים בזכות ניתוח מעמיק ומערכתי של נתוני עתק רפואיים ("מידע בריאות") מהם ניתן להפיק תובנות פורצות דרך. באמצעות הבריאות הדיגיטלית והשירותים הניתנים במסגרתה, המבוססים על מחקרים במידע בריאות, מיוצרים כלים שונים לבעלי מקצוע הרפואה ולמנהלי המערכות הרפואיות ומתפתחות מגמות חדשות כגון רפואה מותאמת אישית, רפואה מונעת, מערכות תמיכה בהחלטות רפואיות, טכנולוגיות אבחון, ועוד.

מדינת ישראל הפנימה זה מכבר את הפוטנציאל הרב הטמון במאגרי מידע בריאות, והיא פועלת לקידום תחום הבריאות הדיגיטלית באמצעות שימושים בנתוני עתק של מידע בריאות, ובתוך כך מעודדת שיתופי פעולה בין ארגוני בריאות, גופי מחקר, חברות הזנק וחוקרים עצמאיים.

בבואם של ארגוני בריאות להתקשר עם גופים חיצוניים לצורך שימושים משניים במידע בריאות, על הצדדים להיות ערים לזכויותיהם וחובותיהם עפ"י הדין הקיים, כמו גם לתת את הדעת לסוגיות נוספות הנוגעות לתחום הקניין הרוחני ולאתיקה ביו-רפואית, זאת בין היתר על רקע היעדרה של חקיקה ראשית אשר תסדיר באופן מקיף את תחום העיסוק בנתוני עתק בתעשיית הבריאות.

אחד מתחומי ההתמחות של משרד גילת, ברקת ושות' הוא מתן ליווי משפטי לגופים האוספים, חוקרים ומפיקים ערך מנתוני עתק של מידע בריאות. במסגרת הליווי המשפטי, מעצב המשרד מודל הסכמי בהתאם לאופי ההתקשרות ושיתוף הפעולה בין הצדדים, באמצעות הסדרת הבעלות במידע בריאות ובערך המופק ממנו, התמורה המתקבלת על ידי הצדדים, האופנים לגישה ושימוש במידע בריאות ועוד, הכל תוך שימת לב לשיקולים המשפטיים, האתיים והמסחריים המגוונים בתחום חדש ופורץ דרך זה.

המומחים שלנו לשירותך

ראו עוד
פנו אלינו