אוגוסט 3, 2022

פורסם דו"ח רשות הפטנטים לשנת 2021

ד
ד"ר דליה ריבנזון-סגל

שותפה

ריינהולד כהן ושות׳

רשות הפטנטים פרסמה דו"ח סיכום פעילות לשנת 2021 אשר מצביע על עליה משמעותית שנרשמה בבקשות לרישום זכויות קניין רוחני בישראל בכל תחומי הפעילות של הרשות. בעוד ששנת 2020 הייתה שנת משבר בשל מגפת הקורנה, שנת 2021 הייתה שנה של יציאה עולמית ממשבר זה והנתונים המובאים בדו"ח הינם בהתאמה לכך.

מהדו"ח עולה כי בשנת 2021, נרשמה עלייה של 18.5% בהגשות בקשות לפטנט וזאת לעומת שנת 2020, שבה נרשמה עלייה של 5% בלבד בהגשות בקשות לפטנט לעומת השנה שקדמה לה. סה"כ הוגשו בשנת 2021, 9,616 בקשות לפטנט בישראל לעומת 8,123 בקשות לפטנט אשר הוגשו בשנת 2020. העלייה בהגשת בקשות לפטנט בישראל נצפתה בכל התחומים.

בנוסף, בעוד שהעלייה שנרשמה בשנת 2020 בהגשות בקשות לפטנט הייתה הן ע"י מבקשים זרים והן ע"י מבקשים ישראליים, בשנת 2021 נרשמה ירידה בהגשות לפטנט ע"י מבקשים ישראליים ועלייה בהגשות בקשות לפטנט ע"י מבקשים זרים.

מתוך כלל הבקשות לפטנט אשר הוגשו ע"י מבקשים ישראליים, יותר ממחצית (882 בקשות לפטנט) הוגשו ללא דין קדימה או לפי אמנת פריז, ואילו השאר (755 בקשות לפטנט) הוגשו כבקשות שלב לאומי מתוך בקשה הבינלאומית (PCT).

מתוך הדו"ח עוד עולה כי מתוך כלל בקשות לפטנט אשר הוגשו בישראל בשנת 2021, 693 בקשות לפטנט הוגשו לראשונה בישראל, ומתוכן 37% נבחנו במסלול מזורז.

בשנת 2021 נרשמה ירידה קטנה בהגשת בקשות ירוקות (בקשות על טכנולוגיות שמטרתן לסייע לשיפור איכות הסביבה) לעומת שנת 2020. ירידה זו יכולה לנבוע מכך שבשנת 2020 בקשות ירוקות כללו גם בקשות הקשורות בהתמודדות עם נגיף הקורונה.

באשר למבקשים זרים עולה מהדו"ח כי רוב הבקשות לפטנט מוגשות ע"י מבקשים מארה"ב (כ-44%) וממדינות אירופה (כ- 28%) בעוד שמבקשים ממדינות אחרות, כגון יפן, סין וקנדה, מגישים, כל אחד, כ 2-3% מכלל הבקשות.

באשר לבחינת בקשות לפטנט, עולה מהדו"ח כי נרשמה ירידה בזמן ההמתנה הממוצע לבחינה ראשונה והוא עמד בשנת 2021 על 27.5 חודשים בהשוואה ל 29.5 חודשים בשנת 2020 וכן בזמן ההמתנה לבחינה חוזרת אשר עמד בשנת 2021 על 4.5 חודשים לעומת 5.4 חודשים בשנת 2020. פרק הזמן הממוצע מהגשת הבקשה ועד סיום הבחינה עומד על כ-42 חודשים, בדומה לשנת 2020.

בשנים האחרונות עוברת רשות הפטנטים שינויים רבים, הכוללים, בין היתר, שימוש בתוכנת חיפוש מבוססת בינה מלאכותית לחיפוש ידע קודם, פורמט חכם של יומן הפטנטים אשר מאפשר חיפוש קל ומהיר מידע רלוונטי וכן פיילוט שבמסגרתו הודעות על ליקויים והודעות לפני קיבול בבקשות שטרם החלה בחינתן, מונפקות בשפה האנגלית.

הנתונים המופיעים בדו"ח מצביעים על חשיבות הפעילות של רשות הפטנטים הן בפן מקומי והן בפן הבינלאומי תוך שמירה על מגמת התייעלות הבחינה.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו