English
תחומי עיסוק

פטנטים

רישום פטנט מקצועי

העיסוק בפטנטים אינו מסתכם רק בפעולת רישום פטנט. בשנים האחרונות העיסוק בפטנטים הפך מורכב ביותר. מעבר להבנה העמוקה המתחייבת בנושאי חוק, פסיקה ונוהג בישראל ובעולם, יש גם צורך להתעדכן באופן שוטף בשינויים הדינמיים בעניינים אלה שקורים תדיר ברחבי העולם.

על כן אנו משקיעים מאמצים מתמידים כדי להבטיח שרמת הידיעות של הצוות המקצועי בתחום המורכב הזה תהיה עמוקה, מקיפה ועכשווית. כדי להבטיח זאת משקיעה הקבוצה מאמצים רבים בהרכשת הידע העיוני והמעשי דרך הדרכות, סמינרים מקצועיים והרצאות מומחים מן הארץ ומחו"ל בפני הצוות המקצועי המוביל שלה. הדרכה מקצועית פנימית מתמדת זו מבטיחה שירות מקצועי ברמה הגבוהה הנדרשת כדי לתת לכל מיזם מענה עדכני לצרכיו.

המחלקות הטכנולוגיות:

 • מחלקת מדעי החיים והכימיה - מתמחה בתחומי ביוטכנולוגיה, פרמצבטיקה, כימיה, ננוטכנולוגיה ועוד.
 • מחלקת הי-טק - מתמחה בתחומי המחשבים, תוכנה, תקשורת, ועוד.
 • מחלקת מכניקה וטכנולוגיה - מתמחה בתחומי הנדסת מכונות, אוירונאוטיקה, מכנואופטיקה ועוד.
 • מחלקת פיסיקה - מתמחה בתחומי אלקטרוניקה, מעגלים מודפסים, אופטיקה, אנרגיה סולארית ועוד.
 • מחלקת מכשור רפואי - מתמחה בתחומי ציוד רפואי, מכשור רפואי לטיפול זעיר-פולשני (minimally invasive), מערכות דיאגנוסטיות משולבות מחשב ותוכנה ועוד.
 • מחלקת ננוטכנולוגיה - מתמחה ברפואה, מדעי החומר, מיקרואלקטרוניקה, פיסיקה, אלקטרוניקה, כימיה, ביוכימיה, מיקרוביולוגיה ועוד.

השירותים הניתנים ללקוח כוללים, בין היתר:

 • ייעוץ ראשוני וחוות דעת בנושאים שונים ובכללותם: ניתוח שאלות של כשירות המצאות לפטנט, בניית אסטרטגיית חיפוש, ניתוח תוצאות חיפוש, בדיקות חופש פעולה- Freedom To Operate) FTO).
 • בניית אסטרטגיה להגשת בקשות רישום פטנט, סימני מסחר, מדגמים וזכויות מטפחים בארץ ובעולם בהתאם לצרכים העסקיים של הלקוח.
 • בדיקות נאותות (Due Diligence).
 • עריכת בקשות לפטנטים וביצוע רישום פטנט ברחבי העולם וטיפול בבקשות עד לקבלת פטנט בכל מדינה.
 • ליווי הליכי התנגדות וביטול פטנטים בישראל ובחו"ל.
 • סיוע ללקוחות לנהל הליכים משפטיים מורכבים בחו"ל.

ליווי משפטי

יתרון מהותי נוסף נובע מהעבודה המשותפת עם עורכי הדין של גילת, ברקת ושות' העוסקים בכל ההיבטים המשפטיים. העבודה ההדוקה המשותפת, מעבר לסינרגיה שיש בה במתן השרות ללקוחות, תורמת אף להפריה הדדית ולהעצמת הרמה המקצועית הכללית.

לצוות המקצועי