מחלקת חידושים מתמחה בשמירת זכויות בכל סוגי הקניין הרוחני הדורשים חידוש זכויות: פטנטים, סימני מסחר, עיצובים וזכויות מטפחים, בישראל ובעולם. הליך החידוש הכרחי לצורך שמירה על זכויות הקניין הרוחני בתוקף, והוא כולל תשלום אגרות וביצוע פרוצדורות נוספות בהתאם לדין הקבוע בכל מדינה ומדינה ובזמנים הנקבעים בהתאם לדין המקומי.

החוק קובע את משך תקופת החידוש, גובה האגרה הנדרשת, המסמכים הנדרשים להגשה (אם בכלל), אפשרות תקופת חסד לביצוע החידוש (ואם אפשר, קביעת אורכה) והתנאים הנדרשים להחזר לתוקף באם ניתנת אפשרות כזו. במדינות מסוימות יש לשלם  דמי חידוש עוד לפני שהפטנט קובל לרישום  כאגרת קיום שנתית.

אי חידוש במועד או ביצוע טעות בתהליך החידוש עשויים לגרור פקיעת תוקף זכויות ואיבוד היכולת לאכוף מפרים פוטנציאליים. על כן, להיכרות עם החוקים המשתנים ממדינה למדינה ובין סוגי הקניין הרוחני השונים חשיבות רבה בביצוע החידוש בצורה תקינה.

קבוצת ריינהולד כהן מאפשרת ניהול החידושים של הלקוח לצד ניהול תהליך ההגשה והרישום של זכויות הקניין הרוחני תחת קורת גג אחת ובסנכרון מיטבי לשקט נפשי. לחילופין, שירות החידושים ניתן גם ללקוחות אשר אינם עובדים באופן ישיר עם משרדנו ומעוניינים בשירות זה בלבד.

אנו מציעים מספר מסלולים לניהול החידושים באופן המתאים לצרכים ולנוחות של כל לקוח:

  • מסלול הכולל מנגנון תזכורות.
  • מסלול הכולל מנגנון חידוש אוטומטי עם תזכורות.
  • מסלול הכולל מנגנון חידוש אוטומטי עם רשימה שנתית וללא תזכורות.

בכל אחד מהמסלולים השירות כולל מעקב אחר מועדי החידוש באמצעות מערכת מיוחדת, ביצוע החידוש בפועל וניהול מעקב אחר השלמת התהליך מול משרדי הרשם במדינות השונות ואחריות לתוקף הקניין הרוחני.

משרדנו מתמחה גם בטיפול בהחזר תוקף זכויות שפקעו לאחר שלא חודשו במועד וזאת עבור לקוחות שביצעו חידושים בעצמם או באמצעות גורם אחר.

שאלות נפוצות

פטנט בישראל הינו בתוקף לשלושה חודשים מיום קבלת הפטנט וחידושו נדרש לאחר קבלת הפטנט, על פי חמש תקופות החידוש הבאות:
עבור שנים 1-6 מתאריך הבקשה, עם תום שלושה חודשים ממועד מתן הפטנט.
עבור שנים 7-10, בתום השנה השישית מתאריך הבקשה.
עבור שנים 11-14, בתום השנה העשירית מתאריך הבקשה.
עבור שנים 15-18, בתום השנה הארבעה עשר מתאריך הבקשה.
עבור שנים 19-20, בתום השנה השמונה עשר מתאריך הבקשה.
תוקף הפטנט, בהינתן ביצוע כל החידושים במועדם, הינו עשרים שנה.

אי תשלום אגרות החידוש במועד יגרור פקיעת זכויות, ולכן חשוב להיעזר בגורם מקצועי ומנוסה על מנת למנוע איבוד זכויות.

יש אפשרות להארכת תוקף הפטנט בתנאים מסוימים, אולם גם אז יש צורך על פי חוק לחדש בהתאם לכללים.

סימן מסחר הינו בתוקף ממועד קבלת הרישום וכל עוד החידוש מתבצע במועד הקבוע בחוק. ברוב המדינות, החידוש הוא לתקופה של 10 שנים, אולם מועד החידוש נקבע על פי חוקים שהשתנו במהלך השנים הן בישראל והן במדינות אחרות, ולכן חשוב להיעזר בגורם מקצועי המכיר היטב את הכללים, על מנת למנוע איבוד זכויות.
במסגרת חידוש סימני מסחר הנדרשים מדי 10 שנים, אנו מציעים אפשרות לאחד סימני מסחר בישראל שהוגשו לפני הצטרפות ישראל לאמנת מדריד ובכך לצמצם עלויות בתחזוקתם.

חידוש זכויות מטפחים יש לשלם לאחר קבלת הרישום מידי שנה בחודש ינואר. ניתן לחדש באיחור עד סוף חודש יולי בתוספת תשלום קנסות הקבועים בחוק.

עיצוב שנרשם על פי חוק העיצובים הישן, הינו בתוקף לתקופה של 18 שנים, כל עוד החידושים הקבועים בחוק מתבצעים במועד. קיימים שלושה חידושים הנדרשים בתום השנה החמישית, העשירית והחמש עשרה מתאריך הבקשה. האגרות הנדרשות משתנות בהתאם.

עיצוב שנרשם על פי החוק החדש (הוגש לאחר 7 באוגוסט 2018) יהיה בתוקף לתקופה של 25 שנה (לעומת 18 שנים על פי החוק הישן), כל עוד החידושים הקבועים בחוק מתבצעים במועד. יש ארבעה חידושים הנדרשים בתום השנה החמישית/העשירית/החמש עשרה/העשרים מתאריך הבקשה. האגרות הנדרשות משתנות בהתאם.

בישראל, ניתן לחדש עד שישה חודשים ממועד החידוש, בכפוף לתשלום קנס חודשי הקבוע בחוק. במדינות אחרות, החוק משתנה ממדינה למדינה, ולכן ישנה חשיבות להיכרות עם החוקים הרלוונטיים על מנת למנוע פקיעת זכויות.

ראו עוד

המומחים שלנו לשירותך

רוצים לדעת עוד? צרו איתנו קשר
פנו אלינו