מאי 1, 2011

ארה"ב מאפשרת ראיון מקדים ללא דו"ח בחינה – קבוצת ריינהולד כהן

ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר), שותף בכיר
ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר)

שותף בכיר

ריינהולד כהן ושות׳
ד״ר חווה כנר ארצגוביץ, עורכת פטנטים
ד״ר חווה כנר ארצגוביץ

עורכת פטנטים

ריינהולד כהן ושות׳

משרד הפטנטים בארה"ב (USPTO) הרחיב כעת לכל הבקשות לפטנט את התכנית הניסיונית לעריכת ראיון מקדים עם הבוחן לפני משלוח דו"ח בחינה ראשון. כל מבקש זכאי כעת להגיש עתירה לראיון מקדים כזה.

 

כחלק מן המאמץ לעודד קשר ישיר בין המבקשים והבוחנים, הרחיב כעת ה-USPTO את היקף התכנית הניסיונית שלו על פיה במקרים מסוימים נתנה האפשרות לקיים ראיון עם הבוחן לפני משלוח דוח בחינה מהותי ראשון. עד כה התכנית הניסיונית שערך ה-USPTO הוכתרה כהצלחה שכן נמצא כי כשליש מן הבקשות שהשתתפו בתכנית קובלו לאחר דוח בחינה ראשון, לעומת 11% מהבקשות שנבחנו במסלול הרגיל.

בעוד שהתכנית הניסיונית הייתה פתוחה עד כה לבקשות בתחומים מסוימים בלבד, מעתה היא תהיה פתוחה לבקשות בכל התחומים. עד כה היה זה ה-USPTO שפנה למבקשים בבקשות לפטנט זכאיות בהצעה להיכלל בתוכנית ולקיים ראיון מקדים עם הבוחן. מעתה כל מבקש יהיה זכאי להגיש עתירה לראיון כזה בטרם משלוח דוח בחינה ראשון. היה והבקשה לפטנט עומדת בקריטריונים הנדרשים, העתירה תאושר.

כדי להיות זכאית להיכלל בתוכנית, על הבקשה לפטנט להיות מוגשת באופן אלקטרוני, וכמו כן על העתירה הזו להיות מוגשת לפני קבלת דוח הבחינה הראשון. בנוסף, תביעות הבקשה צריכות לעמוד בכמה דרישות הכוללות: מספר התביעות בבקשה לא יעלה על 20, ומתוכם לא יותר מ-3 תביעות בלתי תלויות; וכן כל תביעות הבקשה חייבות להיות מכוונות לאמצאה אחת על פי הפרקטיקה האמריקאית (לדוגמא הבקשה תכלול תביעות למכשיר או לתהליך, אך לא לשניהם יחד).

 

היה והתביעות לא עומדות בדרישות הללו ניתן יהיה לתקנן בד בבד עם הגשת אותה עתירה. לאחר הגשת העתירה לראיון מקדים עם הבוחן, הבוחן שמונה לתיק ישלח סיכום לפני הראיון שיציין את כל הפרסומים שיצוטטו ואת הנקודות שיהוו עילות לדחייה (rejection) או להשגה (objection) כנגד התביעות.

למרות שהתכנית פתוחה כעת לכל תחומי הבקשות, ה-USPTO עדיין מגדיר אותה כתכנית ניסיונית שתתקיים למשך השנה הקרובה, עד ל-16 במאי, 2012.

יש לציין כי השתתפות בתוכנית לא תהיה כרוכה בתשלום אגרה נוספת כלשהי. אולם, המבקשים יצטרכו לחתום על ויתור על זכותם להחזר של אגרות על חיפושים או על תביעות עודפות. אין מגרעות נראות לעין להשתתפות בתוכנית שכן היא תאפשר להקל על מאמצי הבחינה ולהביא לקיבול מהיר יותר של בקשות בארה"ב. יש לצפות, אם כן, כי ייעשה בתוכנית שימוש נרחב.

 

1 דחייה (Rejection) משמעותה שהבוחן מוצא כי התביעות של הבקשה אינן עומדות בדרישות לקבלת פטנט, לדוגמא, אינן חדשות או נעדרות התקדמות אמצאתית; השגה (Objection) כלפי התביעות משמעותה שהבוחן מוצא כי התביעות לא ניתנות לאישור בניסוחן הנוכחי, אך יהיו ניתנות לאישור אם יתוקן ניסוחן.

 

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו