מרץ 1, 2011

בחינה מואצת במשרד הפטנטים בארה"ב

ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר), שותף בכיר
ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר)

שותף בכיר

ריינהולד כהן ושות׳

כחלק מהמאמצים ליעילות וזירוז תהליך הבחינה של בקשות פטנט, משרד הפטנטים האמריקאי מיישם תוכנית שבה מספר מסלולים המאפשרים בחינה מואצת של בקשות לפטנט. מסלול מס' 1 (Track 1) מתוך המסלולים הללו מאפשר בחינה מואצת שלא דרך הסתמכות על תוצאות חיפוש מרשויות פטנטים אחרות שבוחנות בקשות לפטנט, אלא אך ורק תשלום אגרה שנקבעה לשם כך. בחינה של בקשה לפטנט שנבחנת בגדר אותו מסלול מס' 1 תסתיים תוך 12 חודש.

 

משרד הפטנטים בארה"ב, כמו כל משרדי הפטנטים המובילים בעולם, סובל מעומס יתר של בקשות לפטנט ואשר על כן יש עיכוב גדול בבחינת בקשות לפטנט. במטרה להקל בעומס ולהאיץ תהליכי בחינה, משרד הפטנטים האמריקאי מיישם תוכנית ובה מספר מסלולים לבחינה מואצת של בקשות לפטנט1. הבסיס לבחינה מואצת במרבית המסלולים הינו הסתמכות על תוצאות בחינה מרשויות פטנטים אחרות או ספקי משנה שיוכרו ע"י משרד הפטנטים האמריקאי. לעומת זאת, במסגרת מסלול מס' 1 מסלול הבחינה המואצת מתאפשר דרך תשלום אגרה של 4,000 $. 

במסגרת מסלול מס' 1, בקשה תקבל סטאטוס מיוחד וטיפול מועדף עד להחלטה סופית בבקשה. המטרה היא לסיים את הליך הבחינה של הבקשה הנבחנת במסגרת מסלול מס' 1 במשך פרק זמן של 12 חודש. פרק זמן זה יסתיים באחד הדברים הבאים:

  • משלוח הודעת קיבול ע"י משרד הפטנטים.
  • משלוח דו"ח בחינה "סופי" 2(Final Office Action). 
  • הגשה של הודעת ערעור 3(Notice of Appeal) ע"י המבקש.
  • הצהרה על הליך 4 Interference. 
  • הגשה של בקשת 5 RCE.
  • זניחת הבקשה.

מסלול מס' 1 האמור עדיין לא נכנס לפועל אך משרד הפטנטים האמריקאי הודיע שישומו יכנס לתוקף עד לחודש מאי 2011. כדי להיות זכאי להיכלל במסלול בחינה מואצת זה, על בקשה לפטנט לקיים את התנאים הבאים:

 

  • על הבקשה להיות מוגשת בהגשה אלקטרונית6.
  • עליה לכלול לא יותר מ- 4 תביעות בלתי תלויות ו- 30 תביעות בסה"כ.
  • במהלך הבחינה לא יותרו כל ארכות. היה ותידרש ארכה במהלך הבחינה הטיפול המועדף במסגרת מסלול מס' 1 תיפסק מידית.

בקשות פטנט, שזכאיות ליהנות ממסלול מס' 1, הן בקשות פטנט רגילות כמו גם בקשות המשך או בקשות חלוקה אשר תאריך הגשתן הינו לאחר כניסה לתוקף של התוכנית הזו. משרד הפטנטים האמריקאי הודיע גם שהאגרה עשויה להשתנות לאחר שיהיה מידע והבנה טובה יותר על יישומו של ההליך והן על מבנה העלויות הפנימי שלו.

משרד הפטנטים האמריקאי יגביל, ככל הנראה, את מספר הבקשות שיתקבלו לתוכנית של מסלול מס' 1. בשים לב לכך שמתן טפול מועדף כזה יהיה על בסיס כל הקודם זוכה, מבקשים המעוניינים בכך שיאחרו להגיש את בקשתם עלולים להחמיץ הזדמנות לעשות כן.

בעבר, כדי ליהנות מהליך בחינה מזורז מבקש היה נדרש לבצע חיפוש מקיף ולהגיש למשרד הפטנטים האמריקאי מסמך תומך בחינה. להגשה של מסמך כזה היתה משמעות של יצירת משמעות פרשנית לפטנט שלעיתים הייתה יכולה להיות בעלת אפקט מזיק. אשר על כן האצת הבחינה בדרך זו הייתה ככלל לא מומלצת ונעשה בה שימוש רק לעיתים נדירות7. מסלול מס' 1 החדש הינו המסלול הראשון לבחינה מואצת, שנראה חסר סיכון ושאינו מחייב הסתמכות על תוצאות חיפוש או בחינה ממשרד פטנטים אחר8 והוא מומלץ לאלה אשר מבקשים מתן מהיר של פטנט בארה"ב.

 

1 מטרת התוכנית, כפי שהודיע משרד הפטנטים האמריקאי הינה כדלקמן:

“The United States Patent and Trademark Office (USPTO) should move to a Multi-Track Examination Process to allow the USPTO to better leverage search results from foreign intellectual property offices (IPOs) and qualified contractors called Contractor Search Service (CSS) organizations.”

  ועוד:

“The Multi-Track Examination Process, outlined in the next several pages, will reduce many of the current system's shortcomings and transform the current system into a more efficient and effective patent system for all parties involved.”

2 דו"ח בחינה שמוציא משרד הפטנטים האמריקאי, בד"כ לאחר סיבוב בחינה שני, כאשר המבקש לא הצליח לשכנע את הבוחן בטענותיו כנגד ההשגות שהועלו ומוגדר, על כן, כסופי. היה ושוב ולא עולה בידי המבקש לשכנע את הבוחן פתוחה בפניו האפשרות להגיש בקשת RCE או הודעת ערעור (ר' להלן).

3 הודעת ערעור על החלטות הבוחן בבחינה ואשר מוגשת אל ה- Board of Patent Appeals and Interference שהוא ערכאה שיפוטית בתוך משרד הפטנטים האמריקאי.

4 הליך שיכול לפתוח בן משרד הפטנטים כאשר הוא מוצא חפיפה עם בקשה לפטנט או פטנט אחר ובמסגרתו ייקבע זכויותיו של מי משני הצדדים קודמות (גם המבקש יכול להכריז על פתיחת הליך כזה אך זה קורה לעיתים נדירות). כזכור, בארה"ב העיקרון הינו שזכויות הפטנט מוענקות לזה שהמציא את המצאתו קודם ולא בהכרח לזה שהגיש קודם את בקשתו.

5 Request for Continued Examination, שהיא הגשה של הבקשה מחדש, לאחר אי הצלחה להפוך את השגות הבוחן בדוח בחינה סופי.  בקשת ה- RCE מקבלת את אותו המספר הסידורי של הבקשה ההורה ובמסגרתה מתאפשרים למעשה סיבובי בחינה נוספים.

6 שהיא למעשה הסטנדרט כיום.

7 גם העלויות שהיו כרוכות בהכנת מסמך כזה היו בדרך כלל פרוהיביטיביות להליך.

8 למשל במסגרת ה- Patent Prosecution Highway – PPH אשר במסגרת זו משרדי פטנטים מסתמכים על תוצאות בחינה של משרדי פטנטים אחרים.

 

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו