יוני 15, 2020

בקרוב – אפשרות להגשת בקשה ארעית (provisional) גם בישראל

ד
ד"ר דליה ריבנזון-סגל

שותפה

ריינהולד כהן ושות׳

רשות הפטנטים בישראל פרסמה כי היא שוקלת להציע מסלול חדש אשר יאפשר הגשת בקשה ארעית בישראל אשר תוכל לשמש כבקשה בכורה בדומה למסלול הקיים בארצות הברית המכונה בקשת פרוביזיונל (“provisional application”) .

אפשרות הגשת בקשת ארעית קיימת בארה"ב משנת 1994 במטרה לאפשר למבקשי פטנט הגשת בקשת בכורה ממנה ניתן לתבוע דין קדימה בבקשות שמוגשות מאוחר יותר בארה"ב ובמדינות אחרות, וכל זאת בעלויות מופחתות תוך הקלה בתנאים הפורמאליים של הגשת הבקשה.

בעבר, הגשת בקשה ראשונה לפטנט בארה"ב נתנה יתרון מסוים בארה"ב ובשל כך חלק גדול ממבקשי פטנט ישראליים בחרו במסלול הגשה זה. תיקון לחוק הפטנטים האמריקאי אשר נכנס לתוקפו בשנת 2013 הביא, בין היתר, למחיקת אותו יתרון. למרות זאת, לעיתים מטעם של עלות ולעיתים בשל סיבות הסטוריות או הבנה לא מספקת של אותו התיקון, מבקשי פטנטים רבים מישראל מגישים עדיין בקשת פרוביזיונל כבקשה ראשונה.

בשונה מבקשות לפטנט רגילות, בקשת פרוביזיונל איננה נבחנת ע"י משרד הפטנטים האמריקאי ואיננה מבשילה לכדי פטנט אמריקאי. תפקידה של הבקשה מתמצה בקביעת תאריך דין הקדימה והיא תפוג בתום 12 חודשים ממועד הגשתה.

קיום מסלול כזה בישראל לצד המסלול הקיים כיום של הגשת בקשת פטנט ישראלית רגילה אשר יכולה לשמש אף היא כבקשת בכורה, יאפשר למבקשי פטנט להחליט על האופן המתאים ביותר להגשת בקשת הבכורה תוך שקלול היתרונות והחסרונות של כל מסלול.

כך למשל, הגשת בקשת ראשונה בישראל כבקשת פרוביזיונל, תאפשר למבקש הפטנט הגשת בקשה בעלות נמוכה, ככל הנראה, תוך הקלה בתנאי ההגשה הפורמאליים של בקשה לפטנט. במידה ולא תתבצע פעולה נוספת מטעם מבקש הפטנט, תוקף בקשה זו יפוג בתום שנה מעת הגשתה.

כמו כן, בשל העובדה כי בקשה זו לא תבחן ע"י משרד הפטנטים בישראל- היא לא תבשיל לכדי פטנט ולכן ככל שתידרש הגנה פטנטית בישראל, מבקש הפטנט יצטרך להגיש בקשה לאומית בישראל אשר תוכל לתבוע דין קדימה מבקשת הפרוביזיונל.

לעניין המסלול הקיים כיום בישראל הכולל הגשת בקשת לאומית ישראלית כבקשה ראשונה, בקשה זו לא תפוג בתום שנת הבכורה (אלא אם יבקש זאת מבקש הפטנט באופן אקטיבי) והיא תבחן בהתאם לחוק הפטנטים הישראלי.

אחד היתרונות בהגשת בקשת ראשונה בישראל כבקשה רגילה, היא האפשרות של האצת הבחינה. זו מאפשרת למבקש הפטנט לקבל תוך מספר חודשים דו"ח חיפוש ודו"ח בחינה המהווים חוות דעת מקצועית של בוחן הפטנטים עוד בטרם פורסמה הבקשה ועוד בטרם עליו לקבל החלטה אם להתקדם עם הבקשה במסלול בינלאומי רחב.

לסיכום, קיום שני מסלולי ההגשה בישראל יאפשר למבקשי הפטנט להחליט על מסלול ההגשה המועדף בהתחשבות בשיקולים שונים.

רוצים להתייעץ עם עורך פטנטים לגבי מסלולי הגשה? צרו איתנו קשר

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו