אוגוסט 1, 2010

כשירות לפטנט של המצאות משולבות תוכנה באירופה

סלעית שחר, שותפה, עורכת פטנטים, עורכת דין
סלעית שחר

שותפה, עורכת פטנטים, עורכת דין

ריינהולד כהן ושות׳
אהוד האוזמן, שותף, ראש מחלקת הייטק
אהוד האוזמן

שותף, ראש מחלקת הייטק

ריינהולד כהן ושות׳

במידעון שנשלח אליכם בחודש מרץ השנה1 דיווחנו על המצב המעורפל בישראל בהקשר לכשירותן לפטנט של המצאות טכנולוגיות בשטח התוכנה. דיווחנו שם כי המצב בישראל שונה מהמצב במרבית המדינות התעשייתיות, וביניהן אירופה2.

הגם שאין הגדרה פורמאלית להמצאות טכנולוגיות בשטח התוכנה, המצאות אלה כוללות, בין היתר, כאלה אשר פותרות בעיות טכניות בשטח התוכנה, לדוגמא ניהול זיכרון מחשב ביעילות, תקשורת בזמן אמת, דחיסת נתונים והצפנתם, התקנים רפואיים המבוססים על עיבוד אות חדשני ועוד. במובחן מהמצאות טכנולוגיות, בשטח התוכנה קיימת גם קטגוריה אשר עניינה שיטות עסקיות המתאפיינת ביישום חדשני, אולם שאינו כרוך בפתרון של בעיה טכנולוגית, כדוגמת שיטות פרסום חדשניות באינטרנט וכדומה.

סוגיית כשירותן לפטנט של המצאות טכנולוגיות בשטח התוכנה שבה ועולה לדיון מידי פעם במדינות שונות, ביניהן אירופה וארה"ב3.

בסוף 2008 הפנתה נשיאת משרד הפטנטים האירופי (EPO) ארבע שאלות לערכאת הערעור המשפטית הגבוהה ביותר של ה- (EPO (Enlarged Board of Appeal ("ערכאת הערעור העליונה") הנוגעות לקריטריונים למתן פטנט על המצאות בשטח התוכנה4. הנשיאה גרסה כי ב- 10-15 שנה האחרונות ישנה חוסר עקביות בנוגע לקריטריונים לכשירות לפטנט על המצאות בשטח זה בהחלטות של ה- Technical Board of Appeal, שהינה ערכאת הערעור הראשונה של ה- EPO.

בהחלטה מנומקת שניתנה ב-12 במאי 20105 ערכאת הערעור העליונה קבעה כי היא חולקת על עמדת הנשיאה וכי אין לדעתה סתירה בין ההחלטות שניתנו בערכאה הנמוכה. ערכאת הערעור העליונה קבעה כי ככל שיש שוני בין ההחלטות שניתנו, ניתן ליחסן להתפתחות טבעית של הפסיקה בשטח טכנולוגי מורכב ומשתנה כמו זה של התוכנה.

 

ערכאת הערעור העליונה נמנעה מלהתייחס למינוחי מפתח שנויים במחלוקת החיוניים לשאלת קביעת כשירותה לפטנט של המצאה טכנולוגית בשטח התוכנה, כגון המונח technical"6". זאת קרוב לוודאי מתוך הבנה שכל ניסיון להגדיר מונחים כאלה באופן מדויק לא יעמוד במבחן הזמן, ולפיכך העדיפה להשאיר את פרשנות גמישה למונחים כאלה, בהתאם להתפתחות עתידית בתחום דינמי כמו זה של התוכנה.

העולה מכך, שבפועל שהגישה לעניין כשירות לפטנט שנקבעה בהחלטות בעניין Hitachi ו- Microsoft7 ואשר לפיה המצאות טכנולוגיות בשטח התוכנה הינן כשירות לפטנט באירופה, תישאר תקפה גם בעתיד ובמילים אחרות "מה שהיה, הוא שיהיה".

יש לציין כי בתשובה לפניה של ערכאת הערעור העליונה לציבור בטרם הדיון, הובאו בפניה כ-100 ניירות עמדה וחוות דעת אשר הוגשו מטעם גופים שונים. בין ניירות העמדה וחוות הדעת הללו היו כאלה שהוגשו מטעם גופים אקדמיים, משרדי עורכי פטנטים ועורכי דין, גורמים מהתעשייה, וארגונים התומכים ב"קוד הפתוח". כל אלה נשקלו בכובד ראש על ידי ערכאת הערעור העליונה בטרם נתנה זו את החלטתה.

הואיל והסוגיה הוצגה לערכאת הערעור הגבוהה ביותר ב- EPO, לא נראה שצפוי דיון עקרוני נוסף בסוגיה זו במסגרת ה- EPO בשנים הקרובות ומובטחת אפוא יציבות וודאות באירופה ככל שהעניין נוגע לכשירותן לפטנט של המצאות טכנולוגיות בשטח התוכנה.

נותרה, כמובן, השאלה האם רשם הפטנטים הישראלי, אשר בוחן כעת את מדיניות משרד הפטנטים לעניין המצאות טכנולוגיות בשטח התוכנה, יתחשב בקביעת ערכאת הערעור האמורה, וזאת בשים לב לכך שהן רשם הפטנטים עצמו בהחלטת תמיר8, והן בית המשפט המחוזי בעניין UTC9 מצאו הקבלה בין המצב המשפטי בישראל לזה שבאירופה.

 

1 לצפייה במידעון מרץ 2010 הקש כאן.

2 באירופה קיימת אמנת פטנטים אירופית אשר במסגרתה פועל משרד הפטנטים האירופאי ("EPO"). היה וה- EPO מחליט להעניק פטנט, ניתן בהליך פורמלי לאשררו לאחר מכן ב-32 מדינות אירופאיות.

3 בארה"ב, לפני מספר שבועות, נתנה החלטה ע"י ביהמ"ש העליון שם בעניין Bilski ואשר עליה נדווח בקרוב.

4 אמנת הפטנטים האירופית מאפשרת לנשיא ה- EPO ליזום דיון בערכאת הערעור העליונה באותם מקרים בהם נדרשת, לדעת הנשיא, הבהרה משפטית עקב חוסר עקביות בהחלטות של הערכאה הנמוכה יותר. יוזמה כזו הינה דרך הצגת שאלות לערכאת הערעור העליונה.

5 G 0003/08, Opinion of the Enlarged Board of Appeal, of 12 May 2010

6 בהתאם לפרשנות הערכאות השיפוטיות של אמנת הפטנטים האירופאית, אמצאה צריכה להיות בעלת אופי טכני ("Technical") כדי להיות כשירה לפטנט.

7 T 258/03, Hitachi (OJ EPO 2004,575); ו- T 424/03, Microsoft, dated 23 February 2006

8 החלטת רשם הפטנטים בעניין בקשת פטנט מס' 131733 ע"ש תמיר מיום 21 בספטמבר 2006

9 ע"ש 23/94 (י-ם) United Technologies Corporation נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, דינים מחוזי, כרך כו (8), 729.

 

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו