אוקטובר 1, 2012

מערכת פטנט כלל אירופית

ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר), שותף בכיר
ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר)

שותף בכיר

ריינהולד כהן ושות׳

ב-29 ביוני ראשי המדינות של האיחוד האירופי הגיעו להחלטה היסטורית על יצירה של מערכת פטנטים כלל אירופית. תאריך המטרה לכניסה לתוקף של מערכת הפטנטים הכלל אירופית הינו חודש אפריל  2014. הגם שתהליך החקיקה בפרלמנט האירופי עלול לגרום עיכובים, יש למרות זאת לצפות שמערכת הפטנטים הכלל-אירופית עומדת להפוך למציאות.

 

כינונה של מערכת פטנטים כלל-אירופית, אשר תאפשר הענקה ואכיפה מרכזית של פטנט אירופי אחד, נדון במשך כמה עשורים החל מראשית ימיו של האיחוד האירופי (או השוק המשותף ככינויו אז). הגם שהייתה הכרה נרחבת בצורך וביתרון של מערכת כזו, היו סדרה של מכשולים פוליטיים ליצירתה, לרבות הסכמה באשר לשפות ותרגומים ומערכת המשפט, שתטפל בענייני בפטנטים. רוב המכשולים נפתרו כאשר אבן הנגף האחרונה הייתה קביעת מיקומם של בתי המשפט המרכזיים לענייני פטנטים (Unified Patent Court; UPC) ואשר הוסרה לבסוף.

ההחלטה לעניין זה התקבלה בסופו של יום ב- 29 ביוני 2012 על ידי כל ראשי מדינות האיחוד האירופי, למעט אלה של איטליה וספרד. ואומנם, לפחות בתחילה, מערכת הפטנטים הכלל אירופית לא תהיה תתקיים במדינות הללו. משרד הפטנטים האירופי נקבע להיות הגוף, שיעניק פטנטים כלל אירופיים ויהווה גם את הרשות המרכזית לניהול מערכת הפטנטים האירופית עבור 25 המדינות, שקבלו זאת על עצמן. הפרטים צריכים להיות מעובדים בתהליך חקיקה של הנציבות האירופית והפרלמנט האירופי. יש לצפות שמערכת פטנטים כלל אירופית כזו תביא לירידה בעלות של קבלת פטנטים עם תחולה כלל אירופית ותקל על אכיפה של פטנטים באירופה תוך מניעת הצורך בהליכים נפרדים במספר מדינות ותוריד, אם כן, את עלויות אכיפת הפטנטים.

 

ל- UPC תהיה חטיבה מרכזית וגם חטיבות אזוריות ומקומיות. מקום המושב העיקרי של החטיבה המרכזית יהיה בפאריז, אם כי תהיינה לה גם סניפים מתמחים על פי תחומים טכנולוגיים, אשר יכללו את לונדון עבור תחומי הכימיה, פרמצבטיקה וטכנולוגיות קשורות, ומינכן עבור הנדסת מכונות וטכנולוגיות קשורות.

ה-UPC תהיה הערכאה הראשונה בענייני הפרה ותקיפות פטנטים עבור כל הפטנטים הכלל אירופאים.

יצירה של מערכת פטנטים כלל-אירופית תוביל, ללא ספק, לירידה משמעותית במאמצים ובעלויות, אשר נדרשים לקיום של פטנטים ולאכיפת הזכויות בהם. ניתן גם לצפות לעליה בנפח ההגשות לפטנט באירופה ולעליה מקבילה בערך הפטנטים שיוענקו בדרך זו.

מערכת הפטנטים האירופית המאוחדת צפויה להתחיל לפעול החל מחודש אפריל 2014. אולם, כמה מכשולים חקיקתיים צצו, שעלולים להביא לעיכוב מה של בכניסתה לתוקף. אולם, יש להניח שהמכשולים הקיימים ייפתרו ושמערכת הפטנטים הכלל אירופית תיהפך למציאות בעתיד הנראה לעין.

 

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו