דצמבר 1, 2011

שינויים חשובים בחוק הפטנטים בקוריאה הדרומית

ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר), שותף בכיר
ד״ר אילן כהן (שותף לשעבר)

שותף בכיר

ריינהולד כהן ושות׳

ארה"ב וקוריאה הדרומית חתומות על הסכם סחר חופשי, אשר אושר לאחרונה ע"י בתי המחוקקים בשתי המדינות. בהתאם למחוייבויות שלה בהסכם הסחר החופשי, קוריאה הדרומית הכניסה מספר שינויים חשובים בחוק הפטנטים הקוריאני, אשר ייכנסו לתוקף בקרוב.

אחד השינויים החשובים, אשר הוכנס לחוק, הינו האפשרות לבעל פטנט לקבל פיצוי על עיכוב בקבלת פטנט. פיצוי כזה ניתן גם בחוק הפטנטים בארה"ב (מוכרת שם כ- patent term adjustment). בהתאם לשינוי זה בעל פטנט יהיה זכאי להארכת משך הפטנט היה והפטנט ניתן לאחר חלוף 4 שנים מהגשת הבקשה או 3 שנים מהגשת עתירה לבחינה.

 

שינוי חשוב נוסף עניינו תקופת חסד (grace-period) להגשת בקשה לפטנט בעקבות פרסום האמצאה. תקופת חסד מאפשרת להגיש בקשה לפטנט במשך תקופה מוגדרת ("תקופת החסד") לאחר פרסום האמצאה, בלא שפרסום כזה יפגע בחידוש של בקשת הפטנט לעניין האמצאה שתוגש לאחריו. עד כה תקופת החסד על פי החוק בקוריאה הדרומית היתה בת 6 חודשים והיא הוארכה עתה ל- 12 חודשים, כפי שהדבר בארה"ב.

שינויים נוספים בחוק נוגעים לתקיפותם של פטנטים ולעניינים הקשורים בליטיגציה.

 

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו