אוקטובר 1, 2012

שינויים משמעותיים בחוק הפטנטים האוסטרלי

ד״ר אילן כהן, שותף בכיר
ד״ר אילן כהן

שותף בכיר

ריינהולד כהן ושות׳

חוק הפטנטים האוסטרלי תוקן. לחלק מהתיקונים יש משמעות מהותית ולחלק אחר משמעות פרוצדוראלית בעיקרה1 אחד השינויים הבולטים הוא העלאת הרף לבחינת הכשירות לפטנט של אמצאות. בעוד שחלק מהוראות החדשות של החוק כבר בתוקף, אלו שנוגעים לנושאי כשירות לפטנט, ייכנסו לתוקף רק ב-15 באפריל 2013. טוב יעשו מבקשים בבקשות פטנט באוסטרליה לזרז את הליכי הבחינה כדי לנצל את ההוראות הנוכחיות, הליברליות יותר, לכשירות לפטנט, שעדיין בתוקף.

 

בחינה מתמשכת של מערכת הפטנטים האוסטרלית במשך העשור האחרון הסתיימה בחקיקה חדשה, אשר תהיה לה השפעה חשובה ואולי מכרעת בענייני פטנטים שונים. ככלל, השינויים נועדו לייעל את מערכת הפטנטים האוסטרלית ולהביאה את החוק לכלל התאמה מהותית עם חוקים במדינות אחרות. התיקונים כוללים שינויים להעלאת הסטנדרטים לכשירות לפטנט כמו גם כאלה הנוגעים לדרישות של התיאור בבקשה לפטנט. בין השינויים גם כאלה, אשר מאפשרים פעילות ניסויית באמצאה מוגנת בפטנט או פעולה, אשר נדרשת לצורך קבלת אישור רגולאטורי במוצרים מסוימים2 וכן שינויים פרוצדוראליים שמטרתם ליעל את הטיפול ולהקטין את העיכובים בבחינת בבקשות לפטנט.

השינוי המשמעותי ביותר עבור מבקשי הפטנט הוא זה שעניינו הקריטריונים לקביעת צעד המצאתי של אמצאה כדי שתיחשב כשירת פטנטים. בעיקרון, שינויים אלה מביאים את הסטנדרטים לקביעת התקדמות המצאתית באוסטרליה, אשר הינם כיום פחות מחמירים, לכל התאמה עם אלה של מדינות אחרות.

המבקש הישראלי (וגם אחרים) אשר מנסה לרשום את הפטנטים שלו ברחבי העולם, ואשר מורגל לסטנדרטים המחמירים של משרדי הפטנטים המובילים כגון משרד הפטנטים בארה"ב ואירופה, לא יתקשה לעמוד בדרישות החדשות באוסטרליה.

 

אולם, ניתן לצפות, כי עם כניסתם לתוקף (ר' להלן) של הסטנדרטים החדשים לכשירות לפטנט, תידרש לבוחנים במשרד הפטנטים האוסטרלי שהות מסוימת כדי להסתגל לסטנדרטים אלה ועד שאמות הבחינה יתגבשו תיתכן תקופה מסוימת של חוסר ודאות בתוצאות של תהליך רישום הפטנט באוסטרליה.

ההוראות החדשות לעניין התקדמות המצאתית ייכנסו לתוקף ב -15 באפריל 2013. הסטנדרטים החדשים לקביעת התקדמות המצאתית יחולו על בקשות, שיוגשו החל מאותו המועד או על בקשות בהן העתירה לבחינה תוגש החל מאותו המועד. יש, אם כן, טעם, היכן שניתן, להגיש עתירה לבחינה לפני אותו התאריך כדי ליהנות עדיין מהקריטריונים המקלים יותר אשר שרירים כעת.

הגם שמידעון זה לא מקיף את כל השינויים החדשים בחוק הפטנטים האוסטרלי, ישנו שינוי נוסף, אשר יש לתת עליו את הדעת ואשר משליך על בקשות חלוקה. במטרה להפחית עיכובים, אשר צצים בעת הליכי התנגדות במשרד הפטנטים האוסטרלי, התיקון מטיל מגבלות זמן קפדניות להגשת בקשות חלוקה אשר מחליפות את הגישה הליברלית, אשר הייתה קיימת עד לתיקון3.

 

1 The Intellectual Property Laws Amendment (Raising the Bar) Act 2011

2 חוק הפטנטים האוסטרלי כבר הכיל הוראות לעניין פעולות ניסוייות מותרות לצורך קבלת אשור רגולאטורי במוצר מוגן פטנט. ההיתר לשימוש ניסיוני הורחב עתה במסגרת התיקון למוצרים נוספים הכוללים אגרוכימיקלים, תרופות וטרינריות, התקנים רפואיים, אמצעי אבחון של מחלות ומוצרים אחרים אשר דורשים אשור רגולאטורי. השינויים הללו נכנסו לתוקף ב-15 באפריל 2012.

3 מגבלת הזמן להגשת בקשת חלוקה היא כעת 3 חודשים מקיבול הבקשה ההורה. לכך חשובות מיוחדת להליכי התנגדות שכן עד עתה מבקש היה יכול להגיש בקשת חלוקה לבקשה שקובלה ומצויה בהליכי התנגדות כדי לשמר את כל האופציות. התיקון גם סוגר את האפשרות להפוך בקשה תחת התנגדות לבקשת חלוקה לבקשה אחרת כדי ליהנות לעיתים מתאריך קדימה מוקדם יותר של הבקשה האחרת.

 

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

הירשמו לניוזלטר שלנו