מאי 14, 2014

חדשות טובות לבעלי סימני מסחר – סין מתקנת את חוק סימני המסחר

סין תיקנה לאחרונה את חוק סימני המסחר שלה. התיקון החדש אשר נכנס לתוקף ביום 1 במאי 2014, מביא עמו שורה של שינויים מבורכים שיגבירו את מידת ההגנה ממנה נהנים בעלי סימני מסחר בסין. חלק מהשינויים יתקבלו, בוודאי, בברכה על ידי חברות זרות המנהלות עסקים בסין, שכן הם מגבירים את ההגנה המוענקת לסימני מסחר כנגד גזל של זכויות בסימני מסחר – בעיה קשה לבעלי סימני מסחר זרים בסין.

 

 • הגנה מפני הגשת בקשות ורישום סימני מסחר בחוסר תום לב
  זהו כלי חשוב  עבור בעלי סימני מסחר זרים, אשר בעבר סבלו רבות בסין מהתופעה של "גניבת סימני מסחר"1  ונעדרו כלים מתאימים להתמודד עם תופעה לא רצויה זו. החוק המתוקן מספק כלים אלה, גם בדמות איסור על הגשת בקשות לרישום סימני מסחר בחוסר תום לב2 וגם בדמות מתן אפשרות להגשת בקשות לביטול סימני מסחר שנרשמו בחוסר תום לב.
 • חיזוק ההגנה כנגד הפרה של סימני מסחר רשומים
  החוק המתוקן מציג שני קונספטים משפטיים חשובים בהקשר של הפרת זכויות בסימני מסחר, התורמים לחיזוק ההגנה המוענקת לבעלי סימני מסחר בסין: הקונספט של "סכנת הטעיה" כסטנדרט להפרה, והקונספט של "הפרה תורמת" המחילה אחריות על מי שמסייע לאחרים בהפרת זכויות בסימני מסחר.
 • הגדלת הפיצוי על הפרה של סימני מסחר – כולל פיצויים עונשיים
  תקרת סכום הפיצוי המקסימלי אשר בתי המשפט בסין מוסמכים להעניק במקרים שבהם הנזק אינו ניתן להוכחה או להערכה (היינו "פיצוי סטטוטורי") הוגדלה במסגרת התיקון מ-500,000 יואן ל-3,000,000 יואן (כ-0.5 מיליון דולר ארה"ב). בנוסף, התיקון קובע כי במקרים שבהם מתקיימות נסיבות חמורות במיוחד של חוסר תום לב מצד המפר מוסמך בית המשפט להטיל פיצוי עונשי על המפר בסכום של עד פי שלושה מסכום הפיצוי שהיה זכאי בעל הסימן לקבל באופן רגיל לאור הנזק שגרמה לו ההפרה. שינויים חוקיים אלה הינם משמעותיים ביותר ומהווים אמצעי חשוב בהרתעה של זייפנים ומפרים פוטנציאלים של זכויות בסימני מסחר.

 

 • הגשת בקשות מרובות סוגים (Multiclass applications)
  החוק המתוקן מאפשר לראשונה הגשת בקשה אחת לרישום סימן מסחר בסין המכסה טובין ושירותים בסוגים שונים (בעבר כל בקשה הייתה יכולה להתייחס לסוג אחד בלבד – דבר שחייב הגשת בקשות מרובות במקום בו סימן אחד היה אמור לחול על טובין ושירותים מסוגים שונים). צעד זה נועד להפוך את תהליך הרישום ליעיל יותר ומהווה נדבך נוסף במודרניזציה של מערכת רישום סימני המסחר בסין.
 • מסגרות זמן נוקשות להשלמת הליכים על-ידי הרשויות
  החוק המתוקן מציג מסגרות זמן מפורטות ונוקשות להשלמת הליכים שונים על-ידי הרשויות בסין, ובכלל זה הליכי בחינה של בקשות לרישום סימני מסחר, החלטות בהתנגדויות לרישום סימני מסחר, החלטות בבקשות לביטול סימני מסחר רשומים והחלטות בבקשות לעיון בפני ה-TRAB3. מסגרות אלה נועדו להגביר את היעילות והשקיפות של הליכי רישום סימני מסחר בסין, וללא ספק יביאו מידה ברוכה של בהירות להליכים.

שינויים אלה ואחרים משדרגים את חוק סימני המסחר הסיני, שאם יאכף בצורה ראויה, יביא לחיזוק משמעותי של ההגנה על קניין רוחני בסין ויקטין חלק מהסיכונים עמם מתמודדות חברות זרות המנהלות עסקים בסין.

 

1 תופעה זו מתייחסת למצב בו מערכת סימני המסחר בסין, בה הרישום הוא על בסיס "כל הקודם זוכה" (דהיינו יש עדיפות למי שמגיש בקשה ראשון ולאו דווקא למי שהשתמש קודם), מנוצלת על-ידי סינים זריזים שרושמים סימני מסחר של מותגים זרים על-שמם, מתוך כוונה שאם וכאשר החברה הזרה תחליט להיכנס לשוק הסיני היא תיאלץ לרכוש מהם את הזכויות בסימן הרשום בסין.

2 חוסר תום לב הוא, למשל, גזל של סימן מסחר המזוהה עם הטובין או השירותים של אחר.

 3 Trademark Review and Adjudication Board – למעשה ערכאת ערעור על החלטות משרד סימני המסחר הסיני.

 

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו