ד"ר ג'ואנה שטרן

עורכת פטנטים ריינהולד כהן ושות׳

השכלה

  • תואר שלישי (Ph.D.), 2016, מכון וייצמן למדע
  • תואר שני בביולוגיה מולקולרית, 2010, מכון וייצמן למדע
  • תואר ראשון בביולוגיה, 2008, הטכניון

ניסיון

לג'ואנה הבנה מעמיקה ברבדים שונים בתחום מדעי החיים כדוגמת ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, הנדסה גנטית, מיקרוביולוגיה, אימונולוגיה וביולוגיה של התא. ג'ואנה בעלת ניסיון בניסוח והגשת בקשות פטנט עבור לקוחות ישראליים ובינלאומיים וכן בעריכת בדיקות נאותות.

פרסומים:

Stern J, Moraïs S, Ben-David Y, Salama R, Shamshoum M, Lamed R, Shoham Y, Bayer EA, Mizrahi I. 2018. Assembly of Synthetic Functional Cellulosomal Structures onto the Cell Surface of Lactobacillus plantarum, a Potent Member of the Gut Microbiome. Appl. Environ. Microbiol. Apr 2018, 84 (8) e00282-18; DOI: 10.1128/AEM.00282-18

Stern J, Moraïs S, Lamed R, Bayer EA. 2016. Adaptor scaffoldins: an original strategy for extended designer cellulosomes, inspired from nature. MBio. 2016 Apr 5;7(2):e00083. doi: 10.1128/mBio.00083-16.

Stern J, Kahn A, Vazana Y, Shamshoum M, Moraïs S, Lamed R and Bayer EA. 2015. Significance of relative position of cellulases in designer cellulosomes for optimized cellulolysis. PloS One. 10, 5 (Jan. 2015), e0127326

Stern J, Anbar M, Moraïs S, Lamed R and Bayer EA. 2014. Insights into enhanced thermostability of a cellulosomal enzyme. Carbohydrate research. 389, 78–84.

Shahar Yoav, Johanna Stern, Orly Salama-Alber, Felix Frolow, Michael Anbar, Alon Karpol, Yitzhak Hadar, Ely Morag and Edward A. Bayer. 2019. Directed Evolution of Clostridium thermocellum Beta-Glucosidase A Towards Enhanced Thermostability. Int. J. Mol. Sci. 20, 4701

Moraïs S, Stern J, Kahn A, Galanopoulou AP, Yoav S, Shamshoum M, Smith MA, Hatzinikolaou DG, Arnold FH, Bayer EA. 2016. Enhancement of cellulosome-mediated deconstruction of cellulose by improving enzyme thermostability. Biotechnology for Biofuels;9:164. doi: 10.1186/s13068-016-0577-z.

Setter-Lamed E, Moraïs S, Stern J, Lamed R, Bayer EA. 2017. Modular Organization of the Thermobifida fusca Exoglucanase Cel6B Impacts Cellulose Hydrolysis and Designer Cellulosome Efficiency. Biotechnol J; 12(10). doi: 10.1002/biot.201700205.

כתיבת פרק בספר:

Stern J, Gilary H, Barak Y, Moraïs S, Lamed R and Bayer EA. 2014. Construction of functional designer cellulosomes containing multiple scaffoldin components. Lignocellulose degradation and biomass utilization. 1–23. (Sakka, K., Kimura, T., Tamaru, Y., Karita, S., Sakka, M., and Jindou, S., Eds.), Uni Publishing Co., Ltd, Tokyo

Stern J, Artzi L, Moraïs S, Fontes CMGA, Bayer EA. 2017. Carbohydrate depolymerization by intricate cellulosomal systems. In Methods in Molecular Biology: Protein-Carbohydrate interactions. Edited by Lammerts van Bueren A, Abbott DW. New York: Springer Science Methods; 1588:93-116. doi: 10.1007/978-1-4939-6899-2_8.

שירותים

תעשיות

חברויות בארגונים

  • אגודת עורכי הפטנטים בישראל
פנו אלינו