ליאור כהן

עורך פטנטים ריינהולד כהן ושות׳

תעשיות

השכלה

  • תואר ראשון (Bs.c) בתכנית המשולבת לפיזיקה וביולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, 2015.

ניסיון

לליאור ניסיון מתקופת השירות הצבאי בניהול אנשים וצוותים וניהול וניהוג של פעילות מבצעית ומערכי אימונים; וכן ניסיון אזרחי במכרזים בניהול פרויקטים, אפיון מערכות שליטה וקליטת מערכות מבצעיות.

חברויות בארגונים

  • אגודת עורכי הפטנטים בישראל