English
תחומי עיסוק

סימני מסחר

מחלקת סימני המסחר מתמחה במתן מגוון רחב של שירותים הקשורים לרישום ולהגנה על מותגים וסימני מסחר באמצעות רישום ושימוש נכון בהם, בארץ ובעולם. 

מגוון השירותים המקצועיים שהמחלקה מעניקה ללקוחותיה כוללים ייעוץ אסטרטגי ומשפטי בנוגע לבחירת סימני מסחר, שימוש נכון בסימני מסחר ותכנון ובניה של פורטפוליו של רישומי סימני מסחר בארץ ובעולם, ניהול פורטפוליו בינלאומי של סימני מסחר עבור לקוחות ישראליים ולקוחות זרים, עריכת חיפושים בארץ ובחו"ל לבדיקת זמינותם של סימני מסחר לשימוש ולרישום, סיוע בבחירת סימני מסחר ועריכת חוות דעת בכל הנוגע לכשירות של סימני מסחר לשימוש ולרישום, הגשת בקשות לרישום סימני מסחר, לרבות ייעוץ משפטי בנוגע להגדרת הבקשות וטיפול משפטי בהליכי הרישום מול רשם סימני המסחר, רישום שמות מתחם  (domain names), עריכת הסכמים הנוגעים לסימני מסחר, מוניטין ושמות מתחם ורישומם של אלה במרשם הרלוונטי ע"פ הצורך, חיפושים לאיתור סימני מסחר של מתחרים ו/או הפרות של סימני מסחר, ועוד.

למחלקת סימני המסחר של ריינהולד כהן ניסיון מצטבר של עשרות שנים בהגנה על סימני מסחר בארץ ובעולם, בייעוץ ובטיפול בכל הנוגע לסימני המסחר של חברות ענק בינלאומיות מצד אחד ושל חברות הזנק צעירות מצד שני. הרמה המקצועית הגבוהה, הניסיון רב השנים של צוות מחלקת סימני המסחר ושיתוף הפעולה ההדוק עם עמיתים בחו"ל הינם כלי חשוב ללקוחות במיצוי הערך והבטחת הזכויות בסימני המסחר שלהם בישראל ובעולם.

בנוסף למומחיות ולניסיון רב השנים למחלקה יתרון מהותי הנובע מהעבודה ההדוקה המשותפת עם עורכי הדין של גילת, ברקת ושות'. העבודה ההדוקה המשותפת, מעבר לסינרגיה שיש בה במתן השירות ללקוחות, מביאה להפריה הדדית ולהעצמת הרמה המקצועית הכללית.

שם
מחלקה
תפקיד
סימני מסחר
שותפה בכירה, ראש מחלקה
סימני מסחר
שותפה
סימני מסחר
שותפה

שאלות ותשובות נפוצות בנושא סימני מסחר