עיצובים (מדגמים)

עיצוב טובין כמו מוצרים, פריטי אריזה ופרסום הוא כלי הצובר חשיבות גדלה והולכת כגורם מרכזי בבנייה ובמיצוב השוק של חברות בכל התחומים. לקבוצת ריינהולד כהן צוות מקצועי מנוסה בטיפול בעיצובים עם ניסיון רב-שנים בתחום, בארץ ובעולם.

קבוצת העיצובים מתמחה בייעוץ ללקוחות על הדרכים הטובות ביותר להגנה על עיצובים, בבחירת השיטה והאסטרטגיה המתאימות ביותר להגשת בקשה לעיצוב, לעיתים תוך הגנה במקביל גם על פטנט באותו עניין, ותוך שיקול כלל ההיבטים הקשורים בהגנה על הזכויות ובאכיפתן.

צוות העיצובים של קבוצת ריינהולד כהן מיומן מאד בהכנת בקשות העיצוב כולל הכנת השרטוטים הנחוצים, על פי הדרישות השונות בארץ ובעולם. המחלקה מייעצת למוסדות ומכונים מן המובילים בישראל ובעולם בתחום העיצוב ולחברות תעשייתיות רבות.

בנוסף לניסיון רב השנים, למחלקה יתרון מהותי הנובע מהעבודה המשותפת עם עורכי הדין של גילת, ברקת ושות'. העבודה ההדוקה המשותפת, מעבר לסינרגיה שיש בה במתן השרות ללקוחות, מביאה להפריה הדדית ולהעצמת הרמה המקצועית הכללית.

 
למדריך המהיר לרישום עיצובים בישראל: שאלות נפוצות לחצו כאן
למידע חשוב אודות חוק העיצובים החדש  לחצו כאן

שאלות נפוצות

החוק החדש מאפשר הגנה באמצעות "עיצוב רשום" (רישום העיצוב ברשות הפטנטים) או באמצעות "עיצוב לא רשום" .

"עיצוב" פירושו מראהו של מוצר או של חלק ממוצר, המורכב ממאפיין חזותי אחד או יותר, לרבות מתאר, צבע, צורה, עיטור, מרקם או החומר שממנו הם עשויים. "מוצר" עשוי לכלול מערכת של פריטים, אריזה, סימן גרפי, תצוגת מסך ועוד.

על מנת שהעיצוב יהיה כשיר להגנה, עליו להיות חדש ובעל אופי ייחודי.

עיצוב ייחשב כחדש אם לפני הגשת הבקשה לרישום לא פורסם בציבור, בישראל או בעולם, עיצוב זהה לו או עיצוב הנבדל ממנו בפרטים שאינם מהותיים. הצגת עיצוב בידי בעל העיצוב לאדם אחר לא תיחשב פרסום בציבור, אם האדם שהעיצוב הוצג לו הסכים, במפורש או במשתמע, שלא לגלות את העיצוב.

כאשר הרושם הכללי שהעיצוב יוצר אצל "משתמש מיודע" שונה מהרושם הכללי שיוצר עיצוב אחר, מכל תחום, ושקודם לו במועד החשיפה. לעניין זה, המשתמש המיודע הינו אדם המעוניין במוצר לשם שימוש בו, ומכיר עיצובים קיימים בתחום.

על אף האמור בשאלה "מהי דרישת החידוש בישראל"? לעיל, ניתן להגיש בקשה לרישום העיצוב תוך 12 חודשים ממועד החשיפה של העיצוב ("תק' חסד").

ראו עוד

המומחים שלנו לשירותך

ראו עוד
פנו אלינו