סודות מסחריים

פעמים רבות אנשים נוהגים להגן על זכויותיהם הקנייניות על דרך רישומן בדמות רישום פטנט או עיצוב (או מדגם בעבר), אולם לעיתים די בכך שיהיה מדובר ב"סוד מסחרי" על מנת שאותו מידע יהיה זכאי להגנה גם ללא רישומו.

סוד מסחרי מוגדר בסעיף 5 לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט -1999, הקובע כי סוד מסחרי הוא "מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו".

החוק קובע כי גזל סוד מסחרי יכול להיעשות על ידי נטילה או שימוש בסוד ללא הסכמת בעליו ותוך שימוש באמצעים פסולים, או כאשר השימוש בסוד נעשה הוא בניגוד לחיוב חוזי או לחובת אמון, או על ידי קבלת סוד מסחרי או שימוש בו ללא הסכמת בעליו, כאשר המקבל או המשתמש יודע או שהדבר גלוי על פניו, בעת הקבלה או השימוש, כי הסוד הועבר אליו באופן אסור.  כן קובע החוק כי  גילוי סוד מסחרי באמצעות "הנדסה חוזרת", לא ייחשב, כשלעצמו, אמצעי פסול שיש בו כדי להוות הפרה של סוד מסחרי.

על פי החוק מי שמפר סוד מסחרי עלול להיות מחויב לשלם לבעל הסוד פיצוי ללא הוכחת נזק בסך של 100,000 ש"ח.

עורכי הדין של גילת, ברקת ושות' מייעצים ללקוחות המשרד בנוגע להגנת הסודות המסחריים שלהם ומייצגים אותם בתביעות המוגשות כנגד מפרים, וכן מסייעים להם בהגנה כנגד תביעות המוגשות על ידי צד שלישי. בנוסף, עורכי הדין של גילת, ברקת ושות' מייעצים ללקוחות המשרד לגבי פיתוח אסטרטגיה להגנת הסודות המסחריים ומנסחים הסכמי סודיות ונהלים פנימיים עבורם.

המומחים שלנו לשירותך

פנו אלינו