מחלקת סימני מסחר מתמחה במתן מגוון רחב של שירותים הקשורים לרישום ולהגנה על מותגים וסימני מסחר באמצעות רישום סימן מסחר, שימוש נכון בו, והגנה בעת הפרת סימן מסחר, בארץ ובעולם.

מגוון השירותים המקצועיים שהמחלקה מעניקה ללקוחותיה כולל ייעוץ אסטרטגי ומשפטי בנוגע לבחירת סימני מסחר, שימוש נכון בסימני מסחר ותכנון ובניה של פורטפוליו של רישומי סימני מסחר בארץ ובעולם, ניהול פורטפוליו בינלאומי של סימני מסחר עבור לקוחות ישראליים ולקוחות זרים, עריכת חיפושים בארץ ובחו"ל לבדיקת זמינותם של סימני מסחר לשימוש ולרישום, סיוע בבחירת סימני מסחר ועריכת חוות דעת בכל הנוגע לכשירות של סימני מסחר לשימוש ולרישום, הגשת בקשות לרישום סימני מסחר, לרבות ייעוץ משפטי בנוגע להגדרת הבקשות וטיפול משפטי בהליכי בקשה לרישום סימן מסחר מול רשם סימני המסחר, רישום שמות מתחם (domain names), עריכת הסכמים הנוגעים לסימני מסחר, מוניטין ושמות מתחם ורישומם של אלה במרשם הרלוונטי ע"פ הצורך, חיפושים לאיתור סימני מסחר של מתחרים ו/או הפרות של סימני מסחר, ועוד.

למחלקת סימני המסחר של ריינהולד כהן ניסיון מצטבר של עשרות שנים בהגנה על סימני מסחר בארץ ובעולם, בייעוץ ובטיפול בכל הנוגע לסימני המסחר של חברות ענק בינלאומיות מצד אחד ושל חברות הזנק צעירות מצד שני. הרמה המקצועית הגבוהה, הניסיון רב השנים של צוות מחלקת סימני המסחר ושיתוף הפעולה ההדוק עם עמיתים בחו"ל הם כלי חשוב ללקוחות במיצוי הערך והבטחת הזכויות בסימני המסחר שלהם בישראל ובעולם.

בנוסף למומחיות ולניסיון רב השנים למחלקה יתרון מהותי הנובע מהעבודה ההדוקה המשותפת עם עורכי הדין של גילת, ברקת ושות'. העבודה ההדוקה המשותפת, מעבר לסינרגיה שיש בה במתן השירות ללקוחות, מביאה להפריה הדדית ולהעצמת הרמה המקצועית הכללית.

שאלות נפוצות

בישראל ניתן לרשום כל סימן מסחר שהוא אותיות, ספרות, מילים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני מימדים או בשלושה.

אין חובה לסמן סימן מסחר. עם זאת, ניתן לסמן סימני מסחר בסימן TM בין אם הסימן רשום ובין אם לאו. כמו כן סימן רשום ניתן לסמן בסימן ®. לתשומת לב, סימון סימן שאינו רשום  בסימן ® מהווה עבירה פלילית.

הבקשה נבחנת מבחינה פורמאלית, נבדקים הסיווג (אם פרטת הסחורות מתאימה לסוג בו הוגשה הבקשה), הניסוח של הטובין ו/או השירותים, כשירות לרישום (מבחינה אבסולוטית) וכשירות לרישום (מבחינה יחסית, כלומר בהשוואה לסימנים וזכויות של צדדים אחרים, בין אם הן רשומות ובין אם לאו).

רישומו של סימן מסחר בישראל אינו פוקע באופן אוטומטי עקב העדר שימוש, ואין צורך להגיש תצהיר בדבר שימוש במהלך הבחינה. אולם, אם לא נעשה שימוש בסימן במשך תקופה רציפה של שלוש שנים או יותר. או אם לא הייתה כוונה אמיתית לעשות בו שימוש, הרישום נעשה חשוף לביטול בטענה של היעדר שימוש, בתנאי שתוגש בקשה ע"י צד מעוניין.

ניתן לערוך חיפושים "זהים" (כלומר חיפוש של סימן זהה, בכל הסוגים) וכן חיפושים לסימנים דומים (בכל סוג בנפרד). בנוסף, המשרד מאפשר לערוך חיפוש לפי שם הבעלים של הסימן (בכל הסוגים).

חיפושים יכול גם כל אדם לערוך דרך האינטרנט במאגר המידע הממוחשב של משרד הפטנטים הישראלי.

על מנת לערוך חיפוש עצמאי – ניתן להשתמש בקישור זה על מנת להגיע למאגר סימני המסחר.

כן, יש לרשום את הרישיון בפנקס סימני המסחר על מנת שלרישיון יהיה תוקף ועל מנת ששימוש בסימן על ידי בעל הרישיון לא ייחשב לשימוש שפוגע בזכויותיו של בעל הסימן. הדבר נכון גם אם בעל הרישיון ובעל הסימן הן חברות השייכות לאשכול חברות אחד.

ראו עוד

המומחים שלנו לשירותך

ראו עוד
פנו אלינו