פטנטים – מדוע כדאי לרשום פטנט?

תחילתו של כל פטנט רשום היא ברעיון שהגה הממציא. רעיון זה הוא הקניין (נכס) הרוחני של אותו ממציא (או במקרים מסוימים של המעביד של הממציא). אם ניתן ליישם את הרעיון הזה (יש בו תועלת), אם הוא חדש (לא פורסם קודם לכן) ואם יש בו התקדמות המצאתית (אינו ברור מאליו), אזי ניתן בדרך כלל לרשום פטנט על אותו רעיון. אפשר לומר כי העולם סביב "מורכב" מתלי תילים של פטנטים. לדוגמא, במכשירים כגון טלפון נייד או מחשב אשר מכילים חלקים רבים וכוללים פעולות רבות, ייתכן שנרשמו כמה אלפי פטנטים, "על הנייר" לפני ובמהלך הייצור שלהם. גם על מכשירים פשוטים יותר כגון כלי מטבח או כלים משרדיים ניתן לרשום פטנט, בתנאי כאמור, שמולאו שלושת התנאים שצוינו בתחילה (תועלת, חידוש והתקדמות המצאתית).

הפטנט הוא מסמך משפטי המקנה במדינה בה ניתן הפטנט הגנה וזכות בלעדית לתקופה של 20 שנה לבעל הפטנט על אמצאתו. משמעות ההגנה היא בכך שהפטנט מונע מאחרים לעשות באמצאה שימוש כל שהוא ללא רשות מבעל הפטנט. על מנת לקבל הגנת פטנט יש לערוך בקשה לפטנט בעלת מבנה מוגדר, אשר לאחר בחינתה הופכת להיות מסמך הפטנט. הבקשה (ובעקבותיה הפטנט) מכילה תיאור של התחום בו הומצאה האמצאה, תמצית האמצאה, שרטוטים, תיאור מפורט של האמצאה, ותביעות. כל אלה בשפה טכנית מקצועית בהתאם לדרישות המחמירות של משרדי רישום הפטנטים השונים בארץ ובעולם.

כדאיות הפטנט

מערכת רישום הפטנטים מעודדת את המחקר והפיתוח המדעי, ותורמת בכך לקידום האנושות כולה. המניע העיקרי לרישום פטנט הוא האפשרות להפיק רווחים מסחריים מהאמצאה. מכיוון שאנו חיים בחברה תחרותית ומפותחת מבחינה טכנולוגית, שימוש מסחרי (ייצור ומכירה) של נושא האמצאה ללא הגנה משפטית ראויה עשוי לסכן את עצם קיומה של האמצאה, ההשקעות והרווחים המופקים ממנה. למעשה, יש מקרים בהם לא נמצאו מי שהיו מוכנים להשקיע באמצאה מהטעם העיקרי – שאין ולא יהיה ניתן לרשום על האמצאה פטנט.

כאשר החברה עושה שימוש באמצאה נושא הפטנט, מטרת הפטנט, בין השאר, היא למנוע ממתחריה של החברה לפעול בתחום הקרוב לתחום האמצאה. בנוסף, גם אם בפועל לא נעשה שימוש בפטנט, יש לפעמים אפשרות למכור את זכויות הפטנט או להעניק רישיון ניצול לחברה אחרת ולהפיק מכך רווחים נאים. כמו כן, קיימות חברות רבות אשר משתדלות לרשום כמה שיותר פטנטים על מנת להגדיל את המוניטין וההון האינטלקטואלי שלהן ובכך לתרום לביצוע עסקאות מוצלחות עם חברות גדולות יותר שמזהות את הפוטנציאל החבוי באותם פטנטים.

תהליך רישום הפטנט

תהליך הרישום של פטנט כולל בדרך כלל את השלבים הבאים:

 • פגישה עם עורך פטנטים – חשוב לבוא לפגישה זו מצוידים בכל המסמכים הקשורים לאמצאה (תיאור האמצאה, שרטוטים, ופרסומים קודמים, אם יש) וכן עם תוצאות החיפוש הראשוני (אם נמצאו מסמכים הקרובים לאמצאה).  לאחר שעורך הפטנטים יעיין במסמכים אלו, הממציא יוכל לקבל חוות דעת ראשונית אם ניתן להגן על אמצאתו בעזרת פטנט ומהי הדרך היעילה והחסכונית ביותר למטרה זו.
 • כתיבת הבקשה לפטנט – כשהממציא מחליט לבקש לרשום פטנט על אמצאתו, עורך הפטנטים מתחיל בכתיבת פירוט האמצאה. כתיבה זו כוללת שפה טכנית מקצועית הכוללת התחשבות בדרישות של משרדי פטנטים שונים בעולם. חשוב מאוד שהממציא יעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם עורך הפטנטים ויהיה מעורב בכל תהליך כתיבת הפטנט.
 • הגשה למשרד הפטנטים ותשלום אגרות – אחרי סיומו של תהליך הכתיבה, הבקשה לפטנט מוגשת למשרד רשם  הפטנטים במדינה המבוקשת בצירוף אישור על תשלומי אגרות
 • בחינת האמצאה – לאחר ההגשה, הבקשה תחכה עד שיגיע תורה להיבחן. משך ההמתנה תלוי במשרד הפטנטים  ובטכנולוגיה הנדונה. הבוחן יבדוק אם הבקשה עומדת בדרישות הצורניות וכן יבדוק אם היא כשירה להגנה באמצעות פטנט.במסגרת זו, יבדוק הבוחן את החדשנות שיש באמצאה (novelty), את הצעד ההמצאתי שבאמצאה (inventive step) ואת האפשרות ליישמה בתעשייה (utility). במהלך הבחינה יש צורך לעיתים לשנות את התביעות המגדירות את האמצאה, דבר הנעשה בשיתוף פעולה עם הממציא ועל דעתו
 • קיבול הפטנט – אם הכול מתקדם כשורה והבוחן מחליט לקבל את הבקשה, הפטנט מתקבל, וההודעה על כך מתפרסמת. אם לאחר תקופה של שלושה חודשים אין התנגדות מצד אדם כלשהו לרישום הפטנט, הבקשה מאושרת סופית והפטנט נרשם.  משך הזמן שעובר בין ההגשה הראשונית עד סוף הבחינה נע בממוצע בין שנתיים לחמש שנים במדינות השונות.
 • אגרת חידוש – כאמור לעיל, הפטנט יכול להעניק לאמצאה הגנה בדרך כלל עד ל-20 שנה מיום הגשת הבקשה.  על מנת לשמור על הפטנט בתוקף במהלך התקופה, יש לשלם אגרת חידוש פטנט. במדינות מסוימות נדרשת  אגרה תקופתית גם בשלב בו עדין לא נרשם הפטנט (לאחר שהוגשה הבקשה).

רישום פטנט מקצועי

העיסוק בפטנטים אינו מסתכם רק בפעולת רישום פטנט. בשנים האחרונות העיסוק בפטנטים הפך מורכב ביותר. מעבר להבנה העמוקה המתחייבת בנושאי חוק, פסיקה ונוהג בישראל ובעולם, יש גם צורך להתעדכן באופן שוטף בשינויים הדינמיים בעניינים אלה שקורים תדיר ברחבי העולם.

על כן אנו משקיעים מאמצים מתמידים כדי להבטיח שרמת הידיעות של הצוות המקצועי בתחום המורכב הזה תהיה עמוקה, מקיפה ועכשווית. כדי להבטיח זאת משקיעה הקבוצה מאמצים רבים בהרכשת הידע העיוני והמעשי דרך הדרכות, סמינרים מקצועיים והרצאות מומחים מן הארץ ומחו"ל בפני הצוות המקצועי המוביל שלה. הדרכה מקצועית פנימית מתמדת זו מבטיחה שירות מקצועי ברמה הגבוהה הנדרשת כדי לתת לכל מיזם מענה עדכני לצרכיו.

השירותים הניתנים ללקוח כוללים, בין היתר:

 • ייעוץ ראשוני וחוות דעת בנושאים שונים ובכללותם: ניתוח שאלות של כשירות אמצאות לפטנט, בניית אסטרטגיית חיפוש, ניתוח תוצאות חיפוש, בדיקות חופש פעולה- Freedom To Operate) FTO).
 • בניית אסטרטגיה להגשת בקשות רישום פטנט, סימני מסחר, מדגמים וזכויות מטפחים בארץ ובעולם בהתאם לצרכים העסקיים של הלקוח.
 • בדיקות נאותות (Due Diligence).
 • עריכת בקשות לפטנט וביצוע רישום פטנט ברחבי העולם וטיפול בבקשות עד לקבלת פטנט בכל מדינה.
 • ליווי הליכי התנגדות וביטול פטנטים בישראל ובחו"ל.
 • סיוע ללקוחות לנהל הליכים משפטיים מורכבים בחו"ל.

ליווי משפטי

יתרון מהותי נוסף נובע מהעבודה המשותפת עם עורכי הדין של גילת, ברקת ושות' העוסקים בכל ההיבטים המשפטיים. העבודה ההדוקה המשותפת, מעבר לסינרגיה שיש בה במתן השרות ללקוחות, תורמת אף להפריה הדדית ולהעצמת הרמה המקצועית הכללית.

לצוות המקצועי

שאלות נפוצות

פטנט הוא זכות משפטית הניתנת על ידי מדינה לבעל אמצאה ל- 20 שנה. הזכות העיקרית מאפשרת לבעל פטנט למנוע מאחרים לעשות שימוש באמצאה מוגנת הפטנט. (זכות למונופול).

אמצאה שהיא טכנולוגית ועונה על מספר דרישות של החוק. כגון, היות האמצאה חדשה (שלא פורסמה), ובלתי מובנת מאליה. לדוגמא, תוכנה לדחיסת זיכרון מחשב, שימוש חדש למולקולה ידועה כטיפול במחלה, שיטה לאבחון מחלה באמצעות שימוש בסמנים ביולוגיים.

מחקרים רבים הוכיחו כי בקשה לפטנט מעלה את השווי של חברה, מועילה בשיווק המוצר וקריטית בגיוס משקיעים.

במידה והאמצאה מערבת מוצר או תהליך שהם טכנולוגיים, בהחלט ניתן לקבל הגנה לפטנט, בתנאי שהאמצאה עומדת בשאר תנאי החוק.

משקל הַפְעָלָה הוא שם הפעולה של בניין הפעיל. לצידו יש שמות במשקל אַפְעָלָה שמקורן מן הארמית. ישנם שמות כגון, "הזכרה" לעומת "אזכרה" בהם נוצר הבדל משמעותי בין משמעויות השמות, אולם לטענת האקדמיה ללשון עברית בשם בו אנו עוסקים שתי הצורות משמשות ללא הבדל, ולכן האקדמיה קוראת להעדיף את השימוש במשקל הַפְעָלָה שהוא המשקל העברי המקורי.
עם זאת, בפרקטיקה בתחום הפטנטים ובחוק הפטנטים קיימת הבחנה בין המילה "המצאה" למילה "אמצאה": לראשונה יש משמעות של פעולה (שם הפעולה) ואילו השנייה היא תוצר הפעולה (שם עצם). המצאה היא תהליך מחשבתי שמוביל לאמצאה, דבר מוגמר ומוגדר כגון מוצר או תהליך. על כן, בהגשת בקשה לפטנט, משתמשים במונח "אמצאה" אשר מתייחס לתוצר המוגמר לגביו מוגשת הבקשה ועליו ירשם הפטנט.

לא ניתן לקבל פטנט עולמי (להגיש בקשה לפטנט עולמי). פטנט הוא מסמך משפטי החל במדינה ספציפית. ניתן להגיש בקשה בינלאומית (ראה למטה PCT).

ראו עוד

המומחים שלנו לשירותך

ראו עוד
מעוניינים להתייעץ לגבי רישום פטנט? תאמו פגישת ייעוץ ראשונית ללא עלות
פנו אלינו