אמצאות שירות

אמצאות שירות הינן המצאות, שהומצאו על ידי עובדים, בקשר עם העסקתם. בשנים האחרונות, תחום זה זוכה לתשומת לב מיוחדת של מעבידים ועובדים כאחד. השאלות, המתעוררות נוגעות הן לשאלות הבעלות באמצאות של עובדים; האם הבעלות שייכת למעביד או לעובד, והן לשאלה האם העובד זכאי לתגמול כספי נוסף, מעבר לאמצאתו, בקשר עם אמצאות אשר הבעלות בהן מוקנית לעובד.

עורכי הדין במשרד גילת, ברקת ושות' טיפלו ומטפלים במגוון תיקים בתחום זה, כגון מחלוקת בין מדינת ישראל ובין חבלן משטרתי, בשאלת הבעלות בפטנט (אשר טופלה בשלוש ערכאות, רשם הפטנטים, בית המשפט המחוזי, ובית המשפט העליון), סכסוך בין מעביד ועובד בשאלת זהות הממציא של אמצאת שירות (טופלה רשם הפטנטים ובית המשפט המחוזי), סכסוך בקשר עם טענת עובד לזכאות  תמורה בגין אמצאת שירות (רשם הפטנטים), ועוד. בנוסף, עורכי הדין במשרד טיפלו ומטפלים בהתאמת הסכמי העסקה להוראות הדין המשתנות באופן דינמי בתחום זה, כמו גם בביקורת של פרקטיקות העסקה של מעביד בתחום זה במסגרת בדיקות נאותות. לבסוף, עורכי הדין במשרד מעורבים גם בהליכי חקיקה של רפורמות מוצעות בתחום אמצאות השירות.

בנוסף למומחיות ולניסיון רב השנים למשרד יתרון מהותי הנובע מהעבודה המשותפת עם עורכי הפטנטים של ריינהולד כהן ושותפיו בתחום זה. העבודה ההדוקה המשותפת בין עורכי הדין בפן המשפטי ועורכי הפטנטים בפן הטכנולוגי, מביאה להפריה הדדית ולהעצמת איכות השרות ללקוח.

המומחים שלנו לשירותך

ראו עוד
פנו אלינו