מסחור ורישוי קניין רוחני

בשנים האחרונות ערכו של הקניין הרוחני עלה באופן משמעותי. כנכס בעל ערך, קניין רוחני הפך להיות מטבע עובר לסוחר בזכות עצמו. שטח הקניין הרוחני חזה הופעה של שחקנים חדשים, אשר כוללים חברות אשר מתמחות ברכישת פטנטים וזכויות קניין רוחני אחרות למטרת רישוי לאחרים או שימוש בהם לאכיפת זכויות וקצירת פירות בדרך זו. זאת ועוד, במקום או בנוסף למאמצי פיתוח עצמיים, יש מגמה גוברת של מפתחי טכנולוגיה לרכוש זכויות פטנטים ולעשות בהם שימוש עסקי. פועל יוצא של אלה הוא שקניין רוחני בכלל ופטנטים בפרט הפכו להיות, בין היתר, סחורה עוברת לסוחר. מסחר בינלאומי בנכסים אלה, לרבות מכירה או מתן רישיון, גדל לממדים משמעותיים מאד.

ניצול הערך הנוסף שמעניק הקניין הרוחני ליזם או לממציא מחייב הבנת הטכנולוגיה ותכנון נכון של הגנת הקניין הרוחני על כל היבטיו בצורה רחבה שתאפשר למצות את כל האפשרויות לקבלת תמלוגים עתידיים ותמנע סיכונים של אובדן וניצול ידע. במסגרת התכנון חשוב למשל להבין על שם מי כדאי לרשום את הפטנט, כיצד לנסח את הבקשה לפטנט, האם להגיש בקשה אחת או מספר בקשות שונות, כיצד לנסח את הסכם מתן הרישיון לשימוש בטכנולוגיה מוגנת פטנט או במותג ועוד.

ההבנה העמוקה בתחומים הטכנולוגיים לצד הבנת הסביבה העסקית והעבודה המשותפת עם משרד עורכי הדין גילת, ברקת ושות' הופכות את קבוצת ריינהולד כהן לשחקן מוביל בתחום זה. הקבוצה הובילה מספר רב של עסקאות מבוססות הסכמי קניין רוחני בין רוכשים, מוכרים, מורשים ונותני רישיון בארץ ובחו"ל בהיקפים שונים. ליווי העסקאות כולל גם ביצוע בדיקת נאותות Due Diligence  בה נערך בירור מקיף לגביי נכסי החברה וערכם, כאשר לנכסי קניין רוחני חשיבות רבה.

פעילות מסחור הקניין הרוחני של ריינהולד כהן מאפשרת להעצים את פעילות הפיתוח העסקי של לקוחותינו על ידי הרחבת אפשרויות השימוש והתועלת מהקניין הרוחני.

המומחים שלנו לשירותך

ראו עוד
פנו אלינו