הארכת תקופת הגנה של פטנטים

ההסדר החוקי להארכת תקופת הגנה של פטנטים בישראל מורכב. ההוראות הנוגעות להארכת תקופת ההגנה, במסגרת חוק הפטנטים הישראלי משנת 1976, תוקנו מספר פעמים בעשור האחרון. כתוצאה מכך, ההוראות לעיתים אינן ברורות דיין ואף יוצרות עמימות בתחום. תקנות ליישום הוראות אלה הותקנו לאחרונה, בשנת 2017.

צווים להארכת תקופת הגנה של פטנטים בישראל יכולים להינתן רק עבור תכשירים רפואיים המכילים חומר פעיל שנרשם לראשונה במאגר התרופות בישראל. בנוסף, בהינתן התקיימותם של תנאים מסוימים, צווי הארכת תקופת הגנה של פטנטים עשויים להינתן גם עבור ציוד רפואי.

אחת המורכבויות של ההסדר להארכת תקופת ההגנה נוגעת לכך כי מתן צו הארכה בישראל תלוי ברישום של תרופה ומתן של צווי הארכת תקופת ההגנה מקבילים עבור אותה תרופה במדינות אחרות, דהיינו, ארה"ב וחמש מדינות אירופאיות (איטליה, גרמניה, אנגליה, ספרד, צרפת). ביתר פירוט, אם ניתן היתר שיווק לתרופה מסוימת בארה"ב ו/או באחת מהמדינות האירופאיות הנ"ל, צו להארכת תקופת ההגנה יינתן בישראל רק אם ניתן צו הארכה מקביל בארה"ב (PTE) ו/או אחת ממדינות אירופה הנ"ל (SPC). יתרה מזאת, תקופת תוקפו של צו ההארכה בישראל יחושב על בסיס צווי ההארכה המקבילים הנ"ל ומועד פקיעתו של הצו בישראל אף הוא יהא תלוי בסטאטוס אותם צווים מקבילים בחו"ל.

קבוצת ריינהולד כהן – עורכי הדין בגילת, ברקת ושות' ועורכי הפטנטים בריינהולד כהן ושות' – הפועלים בשיתוף פעולה צמוד, היא בעלת ידע מעמיק וניסיון רב בכל ההיבטים הנוגעים להארכת תקופת הגנה של פטנט. זאת בין היתר, הכנת בקשות לצווי הארכה ותהליך הבחינה של בקשות אלה, ייעוץ משפטי, ליטיגציה וייצוג בערכאות השונות.

שיתוף הפעולה והניסיון הרב שנצבר יוצרים פלטפורמה אפקטיבית, ייחודית וחליפת שירותים איכותית, המאפשרים לקבוצה לנתח ולבחון כל מקרה לעומקו ולספק את הייעוץ המקצועי והמתאים ביותר ההולם את הצרכים הספציפיים בתעשיית התרופות.

המומחים שלנו לשירותך

פנו אלינו