הפרת זכויות יוצרים – מורה נבוכים

 

מהי זכות יוצרים?

חוק זכויות יוצרים מגדיר את המקרים שבהם יוגן קניינו הרוחני של האדם ב"יצירות" ספרותיות, מוזיקאליות, אומנותית, יצירות קולנועית, יצירות צילום, תוכנות מחשב ועוד. החוק מעניק לבעלים בזכות היוצרים זכות כלכלית וזכות מוסרית. במסגרת הזכות הכלכלית, החוק מעניק לבעלים את הזכות הבלעדית לעשות ביצירה פעולות של העתקה, פרסום, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור, השכרה ועשיית יצירה נגזרת (יצירה המבוססת על היצירה המקורית).

מדובר בזכות המתבטאת ביכולת למנוע מכל אדם אחר לבצע פעולות אלה ללא קבלת הרשאתו של בעל הזכות. במסגרת הזכות המוסרית החוק מעניק ליוצר היצירה את הזכות לציון שמו על יצירתו בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין, ואת הזכות למנוע מכל אדם אחר לבצע שינוי ביצירה שיש בו כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.

מי שמבצע פעולה ביצירה ללא קבלת רשותו של בעל הזכויות בה  ייחשב כמי שפעל תוך הפרת זכות יוצרים ועלול לחוב בגין מעשיו בתשלום פיצויים בגין הפרת זכות יוצרים על פי הנזק שנגרם בפועל לבעל הזכות או בתשלום פיצויים סטטוטוריים ללא הוכחת נזק עד לגובה של 100,000 ₪ לכל מעשה הפרה.

מהו "שימוש מותר" בזכות יוצרים?

חוק זכות יוצרים קובע שורה של "שימושים מותרים" שהם פעולות שניתן לבצע ביצירות גם ללא קבלת רשותו של בעל זכות היוצרים וללא תשלום תמורה. החוק קובע כי שימוש הוגן ביצירה יהיה שימוש למטרות כדוגמת  לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך. כן קובע החוק כי לצורך בחינה של הוגנות השימוש ביצירה ישקלו, בין השאר, את מטרת השימוש ואופיו,  אופי היצירה שבה נעשה השימוש,  היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה, והשפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה. פארודיה על יצירה נחשבת שימוש הוגן ביצירה בנסיבות מסוימות.

סוג התביעות הנדונות בבתי המשפט ודוגמאות למקרים של הפרת זכות יוצרים אשר נדונו בבתי המשפט

התביעות אשר מוגשות לבתי המשפט בטענה להפרת זכות יוצרים עוסקות במגוון של מעשי הפרה ובכלל זה מעשים של העתקת תמונות, העתקת ספרים, העתקת שירים ומחזות, העתקת תוכנות מחשב (כאשר תוכנה מחשב נחשבת על פי החוק כיצירה ספרותית הזכאית להגנת חוק זכות יוצרים), העתקת פורמטים טלוויזיוניים וכדומה. כן נדונים בבתי המשפט מקרים שבהם לא ניתן מזכה (קרדיט) ליוצר או מקרים שבהם נעשה שימוש ביצירה באופן שיש בו כדי לפגוע בשמו או בכבודו של יוצר. כן נדונים בבתי המשפט מחלוקות בשאלה מיהו היוצר ומי הבעלים בזכויות היוצרים שעה שמדובר במספר יוצרים במשותף.

דוגמא למקרה של הפרת זכות יוצרים אשר נדון בבית המשפט

בשנת 2013  לאחר מאבק משפטי ממושך בן למעלה מ- 10 שנים נפסק כי עיתון  דה מרקר צריך לפצות את עיתון מעריב בסך של 3.3 מיליון שקלים חדשים בגין הפרת זכויות היוצרים שלו על דרך העתקת מאות כתבות כלכליות מעיתון מעריב. בית המשפט קבע כי כתבה עיתונאית כלכלית היא יצירה ספרותית הראויה להגנת זכות יוצרים ודחה את טענת דה מרקר כי מדובר ב"סקירת עיתונים מותרת" שעה שהכתבות הועתקו במלואן ו/או בהיקף ניכר.  

דוגמאות למקרים של הפרת זכות יוצרים מהעת האחרונה

מקרה אחר התפרסם לקראת האירוויזיון שהתקיים בישראל בשנת 2019, ובו פורסם כי התעוררה מחלוקת בנוגע לשיר Toy , בין חברת יוניברסל לבין יוצרי השיר Toy אשר זכה באירוויזיון 2018, בטענה כי השיר הישראלי מפר זכויות בשיר “Seven Nation Army" של להקת ה"וויט סטרייפס" הואיל והועתק במסגרתו רצף תווים ומקצבים מהשיר “Seven Nation Army". בסופו של יום מחלוקת זו הסתיימה על דרך הפשרה שבה הוחלט להוסיף אם השם של אחד היוצרים של השיר הזר  כיוצר נוסף מבין היוצרים של השיר Toy .

בהקשר זה יצוין כי יצירה מוסיקאלית מאגדת שילוב של מספר זכויות ובהן זכות יוצרים במלים, זכות יוצרים בלחן וזכות יוצרים בעיבוד, כאשר לעתים אותו אדם הוא מחבר המלים הלחן והעיבוד ולעתים הזכויות נתונות בידי יוצרים שונים. כאשר יוצר מבקש לטעון להפרת זכות היוצרים ביצירתו, עליו להוכיח כי יצירתו מקורית וכי היא הועתקה על ידי אחר במלואה או על דרך העתקת חלק מהותי מהיצירה. השאלה מהו "חלק מהותי" מהיצירה היא אינה שאלה כמותית בלבד (מבחינת היקף החומר שהועתק)  אלא גם שאלה איכותית (מבחינת  מהו החלק שהועתק).  

דוגמא  אחרת למקרה של טענה להפרת הזכות המוסרית ניתן היה למצוא במסגרת הבחירות האחרונות שנערכו בשנת 2019 במסגרתן פורסם כי הסרטון הויראלי של הליכוד  "סיפור על בלונים" שנועד להגחיך את החלטת היועמ"ש בעניין נתניהו, הפך לסלע מחלוקת בטענה להפרת זכויות יוצרים. באותו מקרה ההוצאה לאור שמייצגת את יורשיה של מרים רות דרשה להסיר את הסרטון בטענה שהוא פוגע בזכויות היוצרים על הספר ונטען על ידיה כי שימוש בסיפור במסגרת קמפיין הבחירות מהווה "שימוש פוליטי ציני בספר ילדים אהוב וכי ההוצאה לאור ויורשי המחברת לא היו מתירים שימוש ביצירה למען מטרות פוליטיות לא של הליכוד ולא של כל מפלגה אחרת".

הטיפול בנושא זכויות היוצרים עבור לקוחות ריינהולד כהן בארץ ובחו"ל נעשה על ידי משרד גילת, ברקת ושות' המייעץ ומסייע באופן שוטף למגוון חברות אינטרנט, מדיה, בתי דפוס, הוצאות לאור, מוזיקאים ואמנים, בכל הנוגע להגנה על יצירותיהם המוזיקליות, הספרותיות, האמנותיות, הדרמטיות והקולנועיות.

שאלות נפוצות

חוק זכות יוצרים אינו מחייב רישום זכות יוצרים בישראל. הדרישה היחידה היא מקוריות. כדי להוכיח זכויותיו על היצירה, אדם חייב להוכיח שהוא היוצר המקורי של היצירה. חשוב לשמור רשומות של גרסאות מוקדמות של היצירה על מנת שישמשו הוכחה עבור היוצר להיותו היוצר המקורי.

"שימוש הוגן " הוא חריג לכלל שאוסר שימוש ביצירה  ללא הרשאת בעל הזכות בה. על פי חוק זכות יוצרים, שימוש הוגן כולל שימושים למטרות כמו לימוד פרטי, מחקר, ביקורת, סקירות, דיווח חדשותי, ציטוטים והוראות ובחינות על ידי מוסדות לימודיים. בנוסף, הגדרת שימוש כ"הוגן" נקבעת גם על פי הקריטריונים הבאים: (1) מטרת ומהות השימוש, (2) מהות היצירה בה נעשה שימוש, (3) היבטים איכותיים וכמותיים של היצירה בה נעשה שימוש, ו (4) השפעת השימוש על רך היצירה והשוק הפוטנציאלי.

רעיונות אינם מוגנים בחוק זכות יוצרים בישראל. לעומת זאת צורת הביטוי של הרעיון זכאי להגנת זכות יוצרים.

חוק זכות יוצרים קובע כי בעל זכות יוצרים רשאי לתבוע עד 100,000 ₪ כפיצוי ללא הוכח נזק עבור כל הפרה.

כדי להוכיח הפרת זכות יוצרים נדרש להראות כי היצירה היתה נגישה, וכי מידת הדימיון בין היצירה המקורית לזאת הנטענת כמועתקת גבוה מספיק על מנת לספק הוכחה נסיבתית לכך שהיצירה אכן מועתקת.

הפרת זכויות יוצרים מתרחשת כאשר עבודתו המקורית של אדם מועתקת על יד אחר. אין הכרח שהיצירה תועתק בשלמותה, אלא הפרת זכות יוצרים מוגדרת כשימוש בחלק מהותי מהיצירה המקורית ללא רשות. חלק מהותי מהיצירה מתייחס לא רק לכמות, אל גם לאיכות. כך לדוגמה, פיזמון של שיר עשוי להיחשב כחלק מהותי מהיצירה, ולכן שימוש בו מפר זכות יוצרים על אף שאיננו שימוש בחלק הארוך ביותר בשיר.

ראו עוד

המומחים שלנו לשירותך

ראו עוד
פנו אלינו