בדיקת נאותות

מהי בדיקת נאותות – Due Diligence?

בדיקת נאותות (due diligence) היא הליך בירור מקיף ומעמיק של כלל הנכסים, ולכן בדיקת נאותות היא נדבך חשוב מאוד במהלך השקעה או רכישת חברה. הבדיקה מאפשרת לקבל תמונת מצב על היכולות הכלכליות והמסחריות של מיזם או חברה, בכדי לבחון האם לחברה או ליזם ישנם נכסים אמיתיים ובעלי ערך עסקי, ובאיזו מידה המיזם חשוף לסכנות מצד מתחרים. כאן תמצאו את הנקודות שחשוב לבדוק בעת ביצוע בדיקה כזו

 

החשיבות העיסקית של בדיקת נאותות

לבדיקת נאותות עסקית חשיבות מכרעת ליזם או למשקיע הבוחן אפשרות להשקיע בחברה,

בעת קניית רישיון על הטכנולוגיה של החברה או לקראת מיזוג של חברה אחת עם אחרת. בדיקת הנאותות חשובה בכלל ובתחום הקניין הרוחני, אשר במרבית המקרים הוא לב ליבו של העסק, בפרט.

בדיקת נאותות היא נדבך חשוב בפעילות העסקית, השקעות במיזמים או רכישת חברות. לקראת עסקאות כאלה מבוצעת בדיקת נאותות מקיפה ומול חברות מבוססות טכנולוגיה מושם דגש על בדיקת ערכו של הקניין הרוחני שבידיהן. בבדיקה נעשה בירור מקיף לגבי הפטנטים והידע שבבסיס המיזם, הסודות המסחריים והידע הסודי אשר משמש בפעילות, סימני המסחר ועוד. המטרה – לנסות ולהעריך את ערך הקניין הרוחני וכיצד הוא יכול לשמש את העסק. תוצאות הבדיקה קריטיות לקביעת Go/No Go לקיום העסקה או בעלות השפעה על תנאי העסקה. הבדיקה גם מאפשרת לעיתים הגדרה של כיווני צמיחה חדשים לחברה.

ללא בדיקת נאותות על קניינה הרוחני של החברה, המשקיע או הרוכש משול למהמר בקזינו, וחשוב שלא לוותר על נדבך קריטי זה בבדיקת הנאותות שמתבצעת לקראת ההשקעה או הרכישה. מנגד, חברות סטארט-אפ צריכות להתכונן לקראת בדיקת הנאותות דרך רישום והגנה על הקניין הרוחני שברשותן בכדי להגביר את הסיכוי להשקעה בחברה או לרכישה שלה.

לדוגמא, פנתה אלינו חברת השקעות לקראת השקעה של עשרות מיליוני דולרים בחברה, שלה מיזם טכנולוגי פורץ דרך. הבדיקה הראתה שלחברה תיק פטנטים אשר מעניק לה בלעדיות בתחום, ובנוסף חשפה כמות רבה של ידע סודי אשר יכול להיות בסיס לבניית תיק פטנטים בעל משמעות עסקית מרחיקת לכת מעבר לתחום עסקיה של החברה. המלצנו על אסטרטגיית פטנטים חדשה אשר תעניק לחברה מעמד דומיננטי בשטחים עסקיים רבים. ההמלצה התקבלה והחברה שינתה את פניה.

מה מקיפה בדיקת נאותות?

היקף בדיקת הנאותות של הקניין וכן הנושאים שהבדיקה תכסה תלויים בטכנולוגיה ובמהות העסקה. אנו אכן מקפידים להתאים את רמת המורכבות והיקף הבדיקה לצרכי הלקוח וליעדיו בעסקה. בשל ערכו הרב של הקניין הרוחני בעולם טכנולוגי, על בדיקת הנאותות לספק את כל המידע שחשוב לדעת על נכסיה הלא-מוחשיים של החברה.
הידע מאפשר להעריך נכונה את הפרמטרים התומכים בתוכנית העסקית, לרבות שווי הפטנטים של החברה וחסמי הכניסה שהם יוצרים למתחרים קיימים ופוטנציאליים, חסמים אחרים כגון ידע ייחודי וסודי, ועוד. בדיקת הנאותות המתבצעת בקבוצת ריינהולד כהן מספקת למשקיע תמונת מצב מהימנה ועדכנית על ערך הנכסים הקנייניים ועל סכנות שאורבות למיזם, אם יש כאלה, וכל זאת באופן אשר תומך בתהליך קבלת ההחלטות.


המומחים שלנו לשירותך

ראו עוד
פנו אלינו