אוקטובר 15, 2016

קריאה לפעולה: בכוונת משרד המשפטים לערוך רפורמה של מסגרת החקיקה של התנגדויות למתן פטנט

ערן ברקת, שותף, ראש המחלקה המשפטית
ערן ברקת

שותף, ראש המחלקה המשפטית

גילת ברקת ושות׳

שותף מנהל

קבוצת ריינהולד כהן

Mediation Resolutionמשרד המשפטים פרסם זה עתה קול קורא, המודיע כי בכוונת המשרד לבחון מחדש את מסגרת החקיקה של התנגדויות למתן פטנט, ומזמין את הציבור להגיש הערות והצעות בנושא. המועד האחרון להגשת ההערות הוא 15 בנובמבר 2016.

הנושא הינו בעל השפעה מהותית על האינטרס הציבורי של מתן הגנה הולמת על פירות החדשנות. קיימת לכן חשיבות רבה למעורבות של התעשיות החדשניות ושל מוסדות המחקר בתהליך ההתייעצות והחקיקה.

 

משרד המשפטים פירט בקול הקורא רשימה של נושאים למתן הערות. הרשימה מופיעה להלן כלשונה, ומובן כי ניתן להגיש הערות בנושאים רלבנטיים נוספים:

 1. השלבים בהליך (הודעת התנגדות, כתבי טענות, ראיות, סיכומים בכתב);
 2. ההבחנה בין טענות משפטיות, עובדות וראיות, ושלב הגשת פרסומים קודמים;
 3. המועדים הקבועים בתקנות והאפשרות או המניעה להארכתם;
 4. תיקון הפטנט במהלך ההתנגדות:
  4.1 אפשרות הגשת נוסחים חלופיים לתביעות בידי המבקש ו/או המתנגד במהלך ההליך;
  4.2 הקריטריונים לבחינת בקשה לתיקון פירוט במהלך התנגדות;
  4.3 גורל הליכי התנגדות בעת שנדונה בקשה לתיקון פירוט (עיכוב, דיון מקביל, איחוד).
 5. הסדרת הליכים מקדמיים – בקשה לפרטים נוספים, גילוי מסמכים, הפקדת ערובה;
 6. הליכי פסיקת הוצאות והאפשרות לקביעת טבלה ידועה מראש;
 7. דיונים מקדמיים / קדם דיון;
 8. אפשרות הפניה לבוררות וגישור;
 9. קריטריונים לאישור הסדרי פשרה בין צדדים להליכי התנגדות, להפעלת סמכות הרשם לפי סעיף 34 לחוק הפטנטים ופרסום הסדרי פשרה כאמור.

 

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו